اقتصادی

رساندن نرخ تورم امسال به زیر ۴۰ درصد برای دولت یک موفقیت است

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: حداقل تلاش دولت این است که تورم امسال افزایش پیدا نکند و از 40 درصد بیشتر نشود. علاوه بر این، اگر اقدامات قابل توجهی برای رفع عدم تعادل ارزی، مالی و بودجه بانکی انجام دهد، تورم زیر 25 درصد خواهد بود.

وحید شقاقی شهری در گفت وگو با ترندونی، اظهار کرد: 50 سال است که تورم در اقتصاد ایران معضل بوده و متوسط ​​نرخ تورم ایران در 50 سال گذشته 20 درصد بوده است. بنابراین موضوع تورم مربوط به دولت خاصی نیست و موضوع بلندمدت اقتصاد کشور است و باید به آن رسیدگی شود. متوسط ​​تورم ایران در دهه 90 26 درصد و در چهار سال گذشته بیش از 40 درصد بوده است.

وی با بیان اینکه تا ریشه های اصلی تورم رفع نشود، همچنان شاهد تورم پنهان در اقتصاد ایران خواهیم بود، افزود: تا زمانی که ریشه های تورم حل نشود، همچنان تورم آشکار و پنهان در اقتصاد ایران وجود خواهد داشت. به عنوان مثال، در سال 2015 تورم ایران 9 درصد بود، اما بدون پرداختن به ریشه های تورم، روند صعودی تورم ادامه یافت و تورم در آن سال تنها به دلیل کاهش انتظارات تورمی کاهش یافت.

این کارشناس اقتصادی سه ریشه اصلی تورم را عدم تعادل بودجه و مالی، بانکی، تجاری و ارزی دانست و گفت: تا زمانی که چنین عدم تعادلی در اقتصاد وجود داشته باشد هر بار انتظارات تورمی فعال می شود. در سال 1394 این اختلافات وجود داشت، اما زمانی که انتظارات تورمی کاهش یافت، نرخ تورم نیز کاهش یافت و در سال 1396 پس از خروج آمریکا از برجام، اختلافات در اقتصاد کشور تشدید شد و شاهد نرخ تورم بودیم. بالای 40 درصد

نظام بانکی نیازمند اصلاحات عمیق تر است

شقاقی درباره تورم و نقدینگی دولت سیزدهم گفت: در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم سه عدم تعادل بودجه، مالی و ارزی در اقتصاد ایران وجود داشت. در این زمینه تلاش دولت برای کنترل این سه نارضایتی و انتظارات تورمی بوده است. این مشکل منجر به اقدامات مثبت و آینده نگر در حوزه ناهماهنگی بانکی شد. به طوری که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی سیاست انضباط نظام بانکی را اجرا کردند، مواردی مانند کنترل مانده بانک ها، کاهش منابع بلوکه شده بانکی، تقویت نظارت بانکی و مواردی از این دست انجام شد.

وی با بیان اینکه ساختار نظام بانکی معیوب است و بانک ها درگیر بانکداری افسارگسیخته هستند که ناهماهنگی در بانک ها را افزایش داده است، افزود: پیشنهاد من به تیم اقتصادی دولت این است که به تدریج به سمت اصلاحات ساختاری حرکت کنند. اصلاحات کوچک و انفرادی نظام بانکی دولت سعی کرد با تقویت شفافیت، نظم و انضباط خاصی را در نظام بانکی وارد کند، اما اصلاحات عمیق ضروری است.

بودجه سال آینده باید با رنجش کمتری تنظیم شود

این تحلیلگر اقتصادی اقدامات دولت در رفع اختلافات بودجه و مالی را مثبت ارزیابی نکرد و گفت: بودجه 1401 همچنان بودجه ای شکننده و ناهماهنگ است و بودجه 1401 با هزینه های مختلفی تحمیل و تکمیل شده است. با توجه به این موضوع، ضروری است که تیم بودجه کشور بودجه شفافی را برای سال آینده و با اختلاف کمتر ارائه کند. عدم تعادل تجاری و ارزی کشور نیز به دلیل افزایش قیمت های جهانی اندکی کاهش یافت. برای اقدامات اصلی در این حوزه نیازمند اصلاح ساختار در حوزه توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات هستیم.

شقاقی با بیان اینکه تمام تلاش دولت بر کنترل تورم و انتظارات تورمی و جلوگیری از سه رقمی شدن تورم بود، ادامه داد: در حوزه نقدینگی دولت سعی در کنترل نقدینگی داشته است و رئیس جمهور نیز اشاره کرده است که این رشد رشد داشته است. در نقدینگی باید کاهش یابد اقدامات برای کنترل رشد نقدینگی فعال شده است، امیدواریم نقدینگی مهار شود زیرا افزایش نقدینگی عواقب شدیدی برای اقتصاد دارد.

تورم به زیر 25 درصد می رسد اگر …

وی افزود: کنترل تورم و نقدینگی منوط به هماهنگی تیم اقتصادی دولت و شرایط اقتصادی بین المللی و داخلی است. برای این کار باید از دست اندازی دولت به منابع بانک ها و بانک مرکزی کاسته شود و طمع افزایش هزینه های دولت کاهش یابد و تراز ارزی بهبود یابد. در حال حاضر حداقل تلاش دولت این است که تورم در سال جاری افزایش پیدا نکند و از 40 درصد بیشتر نشود. البته این موضوع با شرایط تحریم، اصلاح ارز 4200 تومانی به عنوان شوک تورمی و افزایش قیمت های جهانی پیچیده شده است، اما اگر دولت بتواند تورم را در سال جاری به 40 درصد کاهش دهد، قطعا این مشکل را به همراه خواهد داشت. یک موفقیت. رکورد در این زمینه

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: اگر دولت در سال آینده اقدامات قابل توجهی برای رفع عدم تعادل ارزی، مالی و بانکی انجام دهد، تورم زیر 25 درصد خواهد بود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا