اقتصادی

توسعه اقتصادی در کشور چگونه محقق می‌شود؟

ترندونی/خوزستان رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: توسعه اقتصادی در کشور زمانی محقق می شود که توجه به کاهش تاثیر نفت بر اقتصاد و تنوع بخشی به اقتصاد معطوف شود.

شهلا عموری در گفت وگو با ترندونی، اظهار کرد: بخش عمده مسیر توسعه اقتصادی کشور دقیقاً مسیر توسعه خارجی به ویژه مسیر توسعه روابط با همسایگان است. در این زمینه، بخش خصوصی نمی تواند موانع اصلی را حل کند و نیاز به دخالت قوی و قوی دولت دارد.

وی افزود: قبل از تدوین استراتژی توسعه روابط بین الملل در داخل کشور، ابتدا باید استراتژی توسعه صنعت کشور را ترسیم کنیم و سپس با نگاه توسعه تجارت خارجی آن را به روز کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: توسعه اقتصادی در کشور زمانی محقق می شود که توجه به کاهش تاثیر نفت در اقتصاد و تنوع بخشی به اقتصاد معطوف شود و این موضوعات در دستور کار قرار گیرد.

عموری گفت: بهبود فضای کسب و کار، جذب سرمایه گذار خارجی، ایجاد اقتصاد رقابتی و متنوع از مواردی است که در صورت همکاری دولت با بخش خصوصی می تواند زمینه ساز توسعه و رشد اقتصادی کشور باشد. به منظور بهبود وضعیت فعلی. کند

وی در خصوص بازار عراق نیز افزود: بخش خصوصی همواره بر اهمیت توسعه تجارت به ویژه روابط تجاری با عراق به عنوان کشوری با مرز طولانی با 5 استان ایران تاکید دارد.

عموری ادامه داد: بازار عراق را نباید به عنوان یک بازار 5 میلیونی دید، زیرا هر استان عراق می تواند از چند استان کشورمان واردات داشته باشد و باید از این ظرفیت به بهترین نحو استفاده کرد.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: اتاق بازرگانی به منظور توسعه روابط تجاری با عراق و روابط اقتصادی دوجانبه بر بهره برداری از فرصت های سرمایه گذاری و معرفی استان های مختلف کشور با ظرفیت های مختلف تمرکز کرد. دستور کار در راستای توسعه زمینه توسعه اقتصادی با کمک بخش به صورت خصوصی در کشور فراهم شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا