اقتصادی

بانک‌ها از بخش مسکن گریزانند

رئیس کانون انبوه سازان گفت: متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن گاهی قادر به پرداخت نیستند و بانک هایی که باید برای این طرح وام بدهند از حوزه مسکن دوری می کنند. در این شرایط انبوه سازان پیشنهاد اختصاص منابع برای این پروژه را دادند که به نفع وزارت راه و شهرسازی نبود.

سید محمد مرتضوی در گفت وگو با ترندونی، اظهار کرد: امسال رکود و کاهش تمایل به سرمایه گذاری در صنعت ساختمان فراتر از حد انتظار بود. سال گذشته انبوه سازان انتظار داشتند که صدور مجوز برای سال جاری تا 30 درصد کاهش یابد اما این کاهش حدود 50 درصد بود.

وی با استناد به آمار بهار امسال از افت 46 درصدی پروانه ها در تهران و 13 درصد کاهش در کل کشور، گفت: آمار طرح نهضت ملی مسکن با استفاده از آمار کشوری تهیه شده است. اما در شهر تهران که مسکن پشتوانه ای وجود ندارد، تصویر بهتری از نزول ترسیم می کند.

رئیس انجمن انبوه سازان عواملی مانند تورم 42 درصدی و افزایش 57 درصدی دستمزد را در افزایش قیمت تمام شده مسکن موثر دانست و گفت: کارگران برای تامین معیشت خود نیاز به افزایش دستمزد دارند، اما آثار تورم به دنبال دارد. ناخوشایند برای بخش مسکن همچنان خطرات غیراقتصادی وجود دارد و این مشکلات مانع فعالیت در صنعت مسکن شده است.

مرتضوی خاطرنشان کرد: شاید بهتر بود قبل از اجرای قانون تولید مسکن و جهش عرضه، تحقیقات اجتماعی بیشتری در مورد قدرت طرف تقاضا انجام می شد. حدود 30 درصد از طرح چهار میلیون واحدی طرح نهضت ملی مسکن توسط بخش خصوصی اجرا می شود که در این بخش نسبت به مسکن دولتی عملکرد بهتری خواهد داشت. اگر مالکیت خصوصی را در آمار لحاظ نکنیم، حدود 12 تا 13 درصد مردم درآمد اولیه خود را در بخش دولتی آورده اند.

وی تصریح کرد: روند تولید مسکن حداقل دو سال طول می کشد اما گاهی طرح های دولتی در مدت دو سال اجرایی نمی شود. گفته می شود برای طرح نهضت ملی مسکن 1.6 میلیون در نظر گرفته شده است. زمین، اما ارائه خدمات و شعب بسیار سخت و پرهزینه است.

رئیس کانون انبوه سازان پیشنهادات انبوه سازان برای تخصیص منابع مالی به طرح نهضت ملی مسکن را در وزارت راه و شهرسازی بررسی نکرد و گفت: شواهد نشان می دهد دولت چاره اندیشی کرده است. واگذاری زمین به مردم

مرتضوی خاطرنشان کرد: دولت به سمت مدل واگذاری زمین شهری به افراد خصوصی و تعاونی رفته است. تجربه نشان می دهد که متقاضیان سعی می کنند با کمترین هزینه ساختمان مسکونی فاقد استحکام و امنیت بسازند و این مشکل می تواند منجر به گسترش سازه های ناکارآمد شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا