اقتصادی

سهم کم بخش‌خصوصی از سودآوری حمل‌ونقل ریلی

دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی با بیان اینکه راه آهن باید بر اساس فرمول منتشر شده از سوی شورای رقابت نرخ گذاری کند، گفت: وقتی بخش خصوصی شریک و رقیب یک شرکت ریلی باشد، این شرکت معتقد است که در سال 1391. نرخ رشد کمتر خواهد بود اما زمانی که 100 درصد انحصار داشته باشد. که بخش اعظم سودآوری بخش حمل و نقل ریلی را برای دولت تشکیل می دهد.

سبحان نظری در گفت وگو با ترندونی، بر اساس ابلاغیه شورای رقابت به شرکت راه آهن گفت: شورای رقابت در سال 1400 برای اولین بار اعلام کرد که بازار خدمات انرژی کششی لوکوموتیو حمل و نقل ریلی را به عنوان یک بازار انحصاری به رسمیت می شناسد. و اینکه راه آهن قدرت اولیه را دارد بنابراین ورود به موضوع و تعیین فرمول تعیین قیمت خدمات لکوموتیو را دارد و راه آهن نیز باید این مصوبه را رعایت کند. اما هشدار شورای رقابت به دلیل عدم تمکین شرکت راه آهن به دستور این شورا در سال گذشته است.

وی گفت: حدود 70 درصد بازار حمل و نقل ریلی توسط راه آهن دولتی و حدود 30 درصد توسط بخش خصوصی اداره می شود. وی افزود: با این وجود بخش خصوصی اجازه فروش مستقیم خدمات را ندارد. با توجه به تعاریف فنی در شرکت راه آهن، بخش خصوصی برای فروش این سرویس در بازار مجبور است لکوموتیو خود را به این شرکت اجاره دهد، به همین دلیل بخش خصوصی امکان ارتباط مستقیم با مشتریان این سرویس را ندارد. و بنابراین باید هر بهایی را بپردازد تا توسط راه آهن پذیرفته شود.

تعرفه منتشر شده توسط شرکت راه آهن کمتر از فرمول شورای رقابت است

دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی ادامه داد: راه آهن از سال گذشته طبق فرمولی که شورای رقابت منتشر کرده بود موظف به پرداخت نرخ ها بود اما این کار را انجام نداده و نرخ تعیین شده از سوی آن کمتر از آن است. که تنظیم شد. با استفاده از این فرمول قابل محاسبه است. نرخ اعلامی راه آهن در سال گذشته 117 تومان معادل 1170 ریال به ازای هر تن کیلومتر حمل و نقل ریلی بود، در حالی که طبق فرمول شورای رقابت این رقم باید 1290 ریال می بود که 10 درصد بیشتر از نرخ اعلامی راه آهن است. .

نظری ادامه داد: راه آهن امسال 1580 ریال را ملاک نرخ خدمات لکوموتیو قرار داده است که قطعاً بالاتر از نرخ محاسبه شده بر اساس فرمول در نظر گرفته شده در شورای رقابت است. البته این رقم هنوز محاسبه نشده است چرا که این محاسبات باید در کارگروه در جلسه با مدیران راه آهن انجام شود اما متاسفانه راه آهن متعهد به رعایت این دستور شورای رقابت نیست. دلیل اصلی اخطار هیئت مسابقات، عدم رعایت این دستور توسط راه آهن است.

دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی گفت: اتفاقا راه آهن نسبت به سال گذشته در بخشی که بخش خصوصی وجود ندارد درصد رشد بیشتری داشته است. برای تعرفه لکوموتیو که بخش خصوصی 30 درصد آن را دارد رشدی که گرفتند نسبت به سال قبل 35 درصد بود اما برای شارژ شبکه یعنی. در دولت‌ها، نرخ افزایش اعمال شده از درصدهای پایین تا 90 درصد متغیر بوده و میانگین افزایش حدود 50 درصدی برای بارهای پایه اعمال می‌شود.

نظری خاطرنشان کرد: یعنی اگر بخش خصوصی شریک و رقیب شرکت راه آهن باشد، این شرکت نرخ رشد را کمتر می داند اما در جایی که به تنهایی و 100 درصد انحصار دارد، این نرخ را بالاتر می داند. . ; اینها تصمیماتی هستند که بیشترین سهم را از سود بخش حمل و نقل ریلی نصیب دولت می کند.

رابطه شرکت راه آهن با بخش خصوصی از بین رفت

وی با بیان اینکه ارتباط شرکت راه آهن با بخش خصوصی قطع شده است، افزود: این شرکت با بخش خصوصی ارتباط خوبی نداشته است که ما تشخیص دهیم مشکل آنها چیست و موضوع ما همین است. و به وزیر راه هم نامه زدیم و اعتراض کردیم». اگرچه هر ساله راه آهن با مشورت بخش خصوصی تعرفه لکوموتیو و شبکه ریلی را تعیین می کند، زیرا بخش خصوصی نیز در این بازار فعال است و باید انگیزه عمل داشته باشد.

دبیر انجمن صنفی راه آهن ادامه داد: راه آهن طی یک سال گذشته و در زمان مدیرعاملی جدید این جلسات را متوقف کرده و تمایلی به همکاری با بخش خصوصی ندارد و این اقدام نیز غیرقانونی است. در بخشنامه معاونت سازمان‌های دولتی آمده است که هر جا تصمیمی می‌گیرید که منافع بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، موظف هستید که تا حصول توافق نهایی با بخش خصوصی وارد بحث و بررسی و بررسی دقیق شوید. محقق می شود که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و ما نیز به رفتار راه آهن اعتراض داریم.

نظری در پاسخ به اینکه آیا اخطار شورای رقابت در تغییر تعرفه خدمات لکوموتیو بخش خصوصی تاثیرگذار خواهد بود، گفت: شورای رقابت یک نهاد قدرتمند در کشور است که جدا از قوه مجریه، قدرت قضایی هم دارد. شورای رقابت نیز شامل یک قاضی است که می تواند به عنوان دادگاه عمل کند و بدون مراجعه به دادگاه های دیگر تصمیم گیری کند. منتظر توان بالای این مرجع هستیم و امیدواریم راه آهن به زودی این دستور را بپذیرد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا