اقتصادی

درخواست مناطق آزاد درمورد واردات خودرو

مدیر توسعه صادرات، امور گمرکی و ارزش افزوده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از الزام مناطق آزاد دولت به تهیه آیین نامه واردات خودرو از این مناطق خبر داد.

شهرام موسوی در گفت وگو با ترندونی، با اشاره به آیین نامه واردات خودرو، اظهار کرد: مناطق آزاد بر اساس مصوبه هیئت وزیران در آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو به این قاره گنجانده شده است. اما از آنجایی که مبنای این آیین نامه ورود خودرو به سرزمین اصلی است، بسیاری از نکات آن مربوط به سرزمین اصلی و در تعارض با قوانین مناطق آزاد است. به عنوان مثال، در این آیین نامه بحث عوارض ورودی در شرایطی که در مناطق آزاد عوارضی وجود ندارد، مطرح شده است. این امر واردات خودرو به مناطق آزاد را با مشکل مواجه کرد.

وی ادامه داد: بر این اساس مناطق آزاد با تصویب کمیسیون اقتصادی دولت درخواست تدوین آیین نامه مناطق آزاد با در نظر گرفتن وزارت حراست، سازمان محیط زیست و … را داشتند. حساسیت نکات متناقض حذف شود و در عین حال واردات خودرو به مناطق آزاد تسهیل شود. این درخواست در کمیسیون تخصصی اقتصادی دولت و کمیسیون اصلی اقتصادی دولت تصویب شد و در دستور کار هیات محترم وزیران قرار خواهد گرفت.

مدیر توسعه صادرات، گمرک و امور ارزش افزوده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس آخرین آیین نامه واردات خودرو اظهار کرد: در یکی از بندهای این مصوبه مناطق آزاد تا 2010. قابل واردات برای خودروهای هیبریدی و دوقلو دبیرخانه شورای عالی معتقد است سایر موارد این مصوبه شامل مناطق آزاد نمی شود. از این رو در نامه ای از سوی دستیار محترم مشاور رئیس جمهور جویا شدیم که آیا شرایط دیگری در مناطق آزاد لحاظ شده است یا خیر و در صورت وجود باید درخواست اصلاح ارائه شود؟

تاریخچه واردات خودرو چیست؟

بر اساس این گزارش، در سومین روز از شهریور آیین نامه واردات خودرو که پنجم مردادماه به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، توسط معاون اول رئیس جمهور و تمامی دستگاه ها از جمله وزارت حراست، وزارت کشور، وزارت کشور، به تصویب نهایی رسید. وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اعلام شد.

بر اساس این، سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی با انتقاد از این مصوبه اعلام کرد که این مصوبه برای قاره بیشتر از مناطق آزاد مشوق است و مناطق آزاد نسبت به قاره ها با محدودیت بیشتری مواجه هستند. .
وی همچنین به بیان این مصوبه از منظر کارشناسی و نقد فنی و حقوقی پرداخت و با بیان کاستی ها و بی عدالتی های این مصوبه در رابطه با مناطق آزاد که در نهایت منجر به بهبود وضعیت کلان اقتصادی کشور می شود، گفت: بررسی جدی مصوبه اخیر و احیای نقش و اهمیت موثر مناطق آزاد در واردات هدفمند خودرو از معاون اول رئیس جمهور درخواست شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا