اقتصادی

جوکار: برای مدیریت بازار غیررسمی ارز تدبیری اندیشیده شود

رئیس کمیسیون و شوراهای داخلی کشور در مجلس تاکید کرد: باید برای مدیریت بازار غیررسمی ارز تدبیری اندیشیده شود و یا ارز به آن تزریق شود و یا بتوان از خروج وجوه جلوگیری کرد.

محمدصالح جوکار در گفت وگو با ترندونی، از نوسانات بازار ارز و تصمیمات مدیریتی آن صحبت کرد و گفت: حوزه اقتصادی کشور نباید وابسته به دلار باشد و تورم و تورم باید با نوسانات نرخ ارز دامن بزند. ; سال هاست که برای کاهش وابستگی کشور به دلار برنامه ریزی شده است. اصل ماجرا این است که دولت یک عملیات اقتصادی انجام داده است، اما جدای از آن، بازسازی ساختار اقتصادی که حضرت آقا تاکید داشتند واقعاً انجام نشده است.

بدون تغییر ساختار اقتصادی، جراحی مشکلی را حل نخواهد کرد

وی در ادامه با بیان اینکه بسته اقتصادی باید به صورت جامع تعریف شود، تصریح کرد: بدون تغییر ساختار اقتصادی کشور نمی توانیم عملیات اقتصادی انجام دهیم. البته جراحی اقتصادی نمی تواند مشکل اقتصادی کشور را به این شکل حل کند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور گفت: همچنین به دلیل ناآرامی های اخیر بخشی از وجوه از کشور خارج شد که منجر به کمبود ارز در بازار غیررسمی و افزایش تقاضا شد.

وی گفت: با توجه به کمبود ارز در بازار غیررسمی و تقاضای زیاد، شاهد افزایش نرخ ارز هستیم. از سوی دیگر افزایش پایه پولی در سایه نقدینگی در سال های اخیر موجب رشد تورم و گرانی شد.

مجلس و دولت باید برای مدیریت بازار غیررسمی ارز اقدام کنند

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی تیم اقتصادی دولت باید به طور جدی به همه این مسائل رسیدگی کند.

نماینده مردم یزد در شورای اسلامی ادامه داد: بحث بانکی، خلق پول و انقباض اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. ما مکان های کمتری را در اختیار شرکت های کشاورزی قرار داده ایم و امروز خود شرکت ها دچار مشکل شده اند. راه حل های دیگری برای حل مشکل اقتصادی لازم است.

جوکار گفت: هم مجلس و هم دولت باید برای مدیریت بازار ارز گام بردارند. مدیریت بازار رسمی ارز در اختیار دولت است، اما برای مدیریت بازار غیررسمی ارز باید تدبیری بیندیشیم و یا ارز را وارد آن کنیم یا می توانیم از خروج وجوه جلوگیری کنیم.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا