اقتصادی

ایده‌های نوآورانه صنعت تایر پذیرش می‌شوند

فراخوانی برای توسعه افزودنی روان کننده در صنعت تایر وجود دارد.

به گزارش ترندونی ، پنجاه و یکمین فراخوان “توسعه افزودنی های روان کننده چند منظوره برای الاستومرهای مبتنی بر RNA / SBR” با حمایت صندوق نوآوری و رفاه و به سفارش یک شرکت دانش بنیان راه اندازی شد.

در صنعت تایر ، از فرایندی به نام ترکیب تایر برای آهنگری و شکل دادن به تایر استفاده می شود و از افزودنی های شیمیایی به عنوان فرایندهای کمکی استفاده می شود. این افزودنی شیمیایی چندین امکان دارد و به همین دلیل آن را ترکیب لاستیکی می نامند.

به منظور توسعه یک افزودنی گریس چند عاملی بر اساس NR / SBR الاستیک ، محقق باید ابتدا یک روش سنتز ایجاد کرده و سپس بر اساس نتایج آزمایش ، فرآیند را بهینه کند.

به گفته ستاد نانو ، فراخوان مطالعات و پیشنهادات برای افراد ، گروه ها ، شرکت ها و سازمان ها مجاز است و پیشنهادی که بیشترین نیازهای این مطالعه را برآورده کند ، انتخاب و به متقاضی اعلام می شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا