اقتصادی

آخرین خبر از رقم پیشنهادی دستمزد کارگران

سومین جلسه حقوق و دستمزد شورای عالی کار با مذاکرات فشرده با شرکای اجتماعی در وزارت کار در حال برگزاری است که تاکنون نمایندگان کارفرمایان پیشنهاد افزایش 35 درصدی حقوق را مطرح کرده اند.

به گزارش ترندونی، سومین جلسه افزایش دستمزدها از ساعتی پیش با حضور معاون روابط کار وزیر کشور و نمایندگان کارگری و کارفرمایی آغاز شد.

پیشنهاد اولیه کارفرمایان افزایش 30 درصدی حداقل دستمزد به اضافه 20 درصد افزایش در سایر سطوح حقوقی بود که مورد حمایت نمایندگان کارگری قرار نگرفت و در مقابل نمایندگان کارگری سبد معیشت به اضافه 33 درصد افزایش ارائه کردند. که مجموعا حدود 12 میلیون تومان.

پس از جلسه، گروه کارفرمایان درصد پیشنهادی را تغییر دادند و پیشنهاد افزایش 35 درصدی دادند. مذاکرات و مذاکرات بر سر درصدهای پیشنهادی ادامه دارد و احتمالاً امشب افزایش درصدی حقوق ها اعلام می شود.

با توجه به اینکه نمایندگان کارفرمایان در جلسه گذشته به نتیجه نرسیدند و خواستار مشورت با سایر تشکل های کارفرمایی شدند، جلسه بدون نتیجه خاتمه یافت و به عصر دوشنبه موکول شد.
این کارگروه در دومین جلسه پرداخت به پیامدهای لغو ارز ترجیحی و تاثیر آن بر معیشت خانوارهای کارگری در سال های آینده اشاره کرد.
مسئولان کارگری انتظار دارند ارقام پیشنهادی عصر امروز نمایندگان کارفرما مطابق با ماده 41 قانون کار و نرخ تورم منتشر شده و سبد معیشت کارکنان برای درک بهتر باشد.
اگر امشب نمایندگان کارگری و کارفرمایی به نتیجه نرسند، روز چهارشنبه جلسه دیگری برای نزدیک شدن دیدگاه های دو طرف برگزار می شود.
به گزارش ترندونی، حداقل دستمزد شاغلان بر اساس قانون کار سالانه بر اساس دو مولفه تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری تعیین می شود و در سال های اخیر حداقل دستمزد برای تامین معیشت کارگران تصویب شده است. از تورم فراتر می رود
کمیته دستمزد شورای عالی کار سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۸ میلیون تعیین کرد. و 972 هزار. تومان
ادامه می دهد

دکمه بازگشت به بالا