سلامت و دانشکسب و کار ایرانی برتر

بازی چه اهمیتی برای کودکان دارد؟

انواع بازی در کودکان 5 تا 7 سال

خرید لباس پلیس راهنمایی و رانندگی چه مزایایی دارد؟ پژوهش های روانشناسی و تربیتی نشان می دهد آغــاز رشــد خلاقیــت و آفرینندگی در کودکان ســن آمادگی و پیش دبســتانی اســت. بازی یکی از اعمال روزمره کودک و کوششــی است که به همه وجود او بســتگی دارد. بازی بهترین شکل فعالیت طبیعی هر کودک محسوب می شود و مناسب ترین راه برای بروز و رشــد استعداد او به شــمار می رود. در جریان بازی نیروهای ذهنی و جســمی کودک، یعنی دقت، تخیل، نظــم و ترتیب، چالاکی و… رشــد می یابند و علاوه بر این، بازی راه کســب تجارب اجتماعی کودک اســت.

کودک از راه بازی با لباس پلیس بچه گانه در اصفهان می تواند به اســتعدادها، توانایی ها، خواســته ها، ضعف ها و نکات مثبت و منفی خود پی ببرد و بنابراین با شــناخت ویژگی های خود ســاخت شــخصیتش را تحکیم بخشــد. بازی های مختلفی وجــود دارد که کودک بــا درگیرشــدن در همه آنها فرصت یادگیری در زندگی روزمره را می یابد. محققان حداقل شش نوع مختلف از بازی را شناسایی کرده اند.

بازی های انفرادی یا مســتقل:

هنگامی اســت که کودک به تنهایی بازی می کند، او در باز ی های انفرادی تمرکــز را یاد می گیرد. او با خــودش فکر می کند و با ایده های خلاقانه آشــنا شــده و به تنظیم احساسات خود میپردازد. همــه این موارد، اهمیت زیادی برای یادگیری کــودک دارد. بازی مســتقل و انفرادی برای کودک امری مهم و طبیعی است.

موازی بازی یا بازی موازی:

شامل بازی در کنار یک کودک دیگر است اما نه واقعا با بچه های دیگر. در ایننوع بازی وقتی شما خوب نگاه کنید، متوجه می شوید با آنکه کــودکان در حــال بازی با اســباب بازی های خود یا با لباس پلیس راهنمایی و رانندگی هســتند، هیچ گونه تعامل رسمی بین آنها وجود ندارد. این نوع بازی اغلب در کودکان ۱-۳سال بسیار رایج اســت. بازی موازی به کــودکان مقررات بازی با همســالان، مشــاهده و مهارت اندوزی را می آموزد وراهی برای استقلال کودکان نیز هست.

 بازی گروهی یا مشارکتی:

یک نوع سازمان یافته تر از بازی است. در این بازی کودک به عنوان بخشی از یک گروه بزرگ تر است و در یک بازی جمعی ایفای نقش می کند. هدف از این بازی انجام یک پروژه در طول یکبازی است. در این بازی، برخی از کودکان نقش رهبر و برخی در نقش پیرو هستند.

بازی های مهارتی یا تســلطی:

این بازی زمانی رخ می دهد که کودک شــروع به یادگیــری چیز جدیدیمی کند. در این نوع بازی، کودک با اســتفاده از آزمون و خطا بارها و بارها به تکرار مهارت های مشابه اقداممی کند تا به تســلط در آن مهارت دســت یابد؛ مانند پرتاب یک توپ، دوچرخه سواری، شنا و… .

 بازی هــای حســی ـ حرکتی:

بازی های حســی- حرکتــی زمانی رخ می دهد که کودکان از پنج حواسخــود و مهارت هــای حرکتی اســتفاده می کنند. این بازی هــا مســتلزم به کارگیری عضــلات و هماهنگیحواس و عضلات است. مانند تلفن بازی، بازی با شن و ماسه، گل بازی، آب بازی یا بازی با خاک رس.

بازی هــای پرانــرژی و جســت وخیزکردن:

این نوع بازی ها معمولا همراه با فعالیت های شــدید و پرانرژی اســت. این نوع بازی معمولا قوانین خاصی نــدارد و معمولا همراه با فعالیت جســمانی زیاد و سرعت بالاســت؛ مانند کشــتی گرفتن و دویدن. این بازی ها اغلب با حضور یک هم بازی انجام می شود، مانند کشتی با پدر.انواع بازی می‌ تواند برای رشد فکری و پرورش جنبه‌ های مختلف تربیت کودک تأثیر بسزایی داشته باشد؛ چرا که کودکان بسیاری از نکات تربیتی را در حین انجام انواع بازی می‌آموزند. بدون هیچ اغراقی بازی و بازی کردن یکی از مهم‌ترین تفریحاتی است که کودکان در زندگی خود تجربه می‌کنند و این‌ گونه رشد مغزی آنها به بهترین شکل ممکن فرایند تحریک‌پذیری خود را به ثمر می‌رساند.

شما اگر به اهمیت بازی کودکان توجه داشته باشید متوجه می‌ شوید که تقویت هوش یکی از فواید اصلی بازی های مختلف به حساب می‌آید؛ چون‌ که در کنار تفکر خلاقانه صد در صد کودک را با مهارت‌ های ارتباطی و کلامی قابل ‌قبولی آشنا می‌ کند. کودکان با هیجان خاصی در زندگی روبرو می‌شوند که به واسطه انواع بازی مهارت‌هایی را برای کنترل عواطف و همچنین هیجانات خود به دست می‌آورند. عمدتاً بسیاری از این بازی ها در انواع و ها انجام می پذیرد.

۱۰ فایده بازی کردن برای کودکان

بسیاری از والدین به دلیل وسواس بسیار در مورد اسباب بازی‌ها، این فرصت را از کودکان خود می‌گیرند تا از مزایای این وسایل بهره ببرند. به عنوان والدین باید برای بازی کودکان خود اولویت تعیین کنید و آنها را با بهترین و مناسب‌ترین وسایل سرگرم کنید. بسیاری از این بازی‌هایی که برای کودک می‌خرید، در یادگیری و رشد آنها تاثیر دارند. اگر دوست دارید تا در مورد فواید و مزایای بازی در کودکان بدانید، این مقاله را بخوانید تا بیشتر روی این وسایل و اهمیت آنها در زمان بازی کودکان تمرکز کنید.

فواید بازی برای کودکان

بازی هم نقش سرگرم کننده برای کودک دارد و هم می‌تواند به رشد و ترتیب او کمک کند، به همین دلیل است که بسیاری از والدین به خرید اسباب بازی اهمیت می‌دهند. در ادامه ۱۰ مزیتی که بازی برای کودک شما دارد را بیان خواهیم کرد.

۱- تقویت قدرت مغز

اسباب بازی چه در نوزاد تازه متولد شده و چه در کودک سه سال به بالا که تقریبا بخشی از مغز او شکل گرفته است، نقش تقویت کننده مغز را بازی می‌کند. کودکان در انواع بازی‌ها این اجازه را دارند تا چیزهای جدید آزمایش کنند و برای این کار از مغزشان استفاده می‌کنند. در نهایت این مغز است که در همان سنین پایین تقویت می‌شود و در بزرگسالی نیز به کودکان کمک می‌کند تا مسائل را راحت‌تر حل و فصل کنند.

۲- بهبود خلاقیت

وقتی وسیله بازی برای کودک خود خریداری می‌کنید، در واقع زمانی را برای او فراهم می‌کند تا از خلاقیت خود استفاده و آن را تقویت کند. چه کودک شما با وسایل شن بازی قلعه‌ای را بسازد و یا با لگو سراغ ساخت سازه برود، در همه حال خلاقیت خود را توسعه می‌دهد. احتمالا از خود می‌پرسید که خلاقیت در آینده کودک چه اثری دارد. برای پاسخ به این سؤال سراغ مثال‌هایی از افرادی می‌رویم که با کمک خلاقیت خود به شکل گیری جهان ما کمک کردند؛ افرادی نظیر توماس ادیسون و مارک تواین.

۳- گسترش واژگان و تقویت زبان

شرکت در بازی‌های گروهی و حتی بازی‌های وانمودی به کودکان این فرصت را می‌دهد که بیشتر از زبان خود استفاده کنند و در عین حال نیز واژه‌هایی جدید یاد بگیرند. بودن در کنار بچه‌های دیگر در حین بازی نیز، می‌تواند به تقویت واژگان و زبان آنها کمک کند چرا که بچه‌ها دوست دارند کلمات و عبارات جدید را از یکدیگر یاد بگیرند. به عنوان مثال بازی با انواع عروسک های دخترانه می‌تواند تعامل میان کودک و عروسک به وجود آورد و همین می‌تواند باعث بروز مکالمه میان آنها شود. به همین خاطر است که روز به روز به اهمیت بازی با عروسک برای دختران پرداخته و تاکید می‌شود.

این مزیت را بازی با عروسک نیز دارد. عروسک کودک را مجبور به بازی با شخصیتی خیالی می‌کند و همین موضوع می‌تواند به او کمک کند تا از واژگان و جملات مختلف برای برقراری ارتباط استفاده کند و در نهایت، موجب تقویت مهارت گفتاری او می‌شود. بنابراین بازی با عروسک و تقویت گفتار ارتباط مستقیمی با هم دارند.

از اسباب بازی نوزاد تا اسباب بازی‌های نوجوان، همیشه انواع عروسک وجود داشته است که هم برای پسرها خریداری می‌شوند و هم همدم روزهای کودکی دختران هستند. شاید کمی عجیب باشد، اما عروسک‌ها نیز می‌توانند نقش اسباب بازی‌های آموزشی را برای کودکان داشته باشند.

۴- زندگی شادتر

حتی اگر هوش و رشد کودک برای شما اهمیت نداشته باشد، شاد شدن او و داشتن لحاظ پر از خنده می‌تواند شما را نیز شاد کند. برای بسیاری از کودکان، زمان بازی بهترین زمان از عمرشان است و در این زمان است که شاد هستند. آن‌ها از اینکه به دنبال بازی مورد علاقه‌شان هستند، اسباب‌بازی‌های جدید را بررسی می‌کنند یا دوستی در کنار خود دارند، لذت واقعی خواهند برد.

شادی را نباید دست کم گرفت. این یکی از بزرگترین هدایایی است که می‌توانیم به کودکان خود بدهیم و آن را فردی متعادل بار بیاوریم. حتی اگر در بزرگسالی نتوانند آن را تجربه کنند، از دوران کودکی خود به عنوان دوران شاد زندگی خود یاد می‌کنند.

۵- مقابله با استرس

بچه‌ها با بزرگتر شدن با مسائل زیادی روبرو خواهند شد. فشار ناشی از همسالان، داستان‌های عاشقانه، مسائل دوستی و استرس بر سر نمرات زندگی کودکان را تحت تاثیر قرار خواهند داد. بازی می‌تواند به آنها کمک کند یاد بگیرند که چگونه استرس را در زندگی خود کنترل کنند و چگونه با فشارهای روزانه کنار بیایند.

این یک درس و یک مهارت است، که در طول زندگی به آنها کمک می‌کند تا راه‌های سالم و سازنده برای مقابله با استرس را بیابند.

۶- بهبود سلامت فیزیکی

بازی باعث می‌شود که کودک شما فعالیت فیزیکی بیشتری داشته باشد. تمام حرکاتی که کودکان در حین بازی تجربه می‌کنند، آنها را قوی‌تر می‌کند و به آنها استقامت بیشتر و رشد مهارت‌های حرکتی بیشتری می‌دهد. انجام فعالیت بدنی بیشتر، به کودک شما کمک می‌کند شب‌ها نیز بهتر بخوابد و شما نیز خواب راحت‌تری داشته باشید.

۷- بهبود روابط و مهارت اجتماعی

بازی می‌تواند به بهبود مهارت‌های اجتماعی کودک کمک کند، به خصوص زمانی که آنها در کنار کودکان دیگر بازی می‌کنند. بازی به آنها این فرصت را می‌دهد تا با افراد بیشتری ارتباط داشته باشند و البته که درک بهتری از محیط اطراف خود به دست آورند.

تنها، بودن فرزند شما در کنار کودکان دیگر، حتی اگر آنها مستقیماً با کودکان در تعامل نباشند، می‌تواند برای آنها بسیار مفید باشد.

دکمه بازگشت به بالا