اقتصادی

۴۸ درصد تولید گوشت قرمز در قم مازاد نیاز استان است

ترندونی/ Com معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان قم درباره دام سنگین استان گفت: به طور متوسط ​​92 هزار راس گوساله اصیل، دورگه و بومی با مجموع تولید نزدیک به 29 هزار تن داریم که بر این اساس 48 درصد مازاد بر تولید دام داریم. تولید گوشت قرمز

منصور دیان اردستانی معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان کوم در گفت وگو با خبرنگار ترندونی، اظهار کرد: 270 هزار راس گوسفند با تولید تقریبا 1800 تن گوشت قرمز، 110 هزار راس بره پرورشی با تولید 5200 تن. ، 69 هزار بره پرورشی که تولید آن 23 تن گوشت 90 هزار بز با تولید 1100 تن در مجموع 8100 تن گوشت سبک دام در استان تولید می شود.

دیانا اردستانی درباره دام سنگین استان گفت: به طور متوسط ​​92 هزار راس گوساله اصیل، دورگه و بومی داریم که مجموع تولید آن نزدیک به 29 هزار است. تن و بر این اساس مازاد تولید گوشت قرمز 48 درصد است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان کومو یکی از مشکلات را مازاد تولیدات دامی عنوان کرد و ادامه داد: در این راستا صادرات مورد توجه وزارت کشور است و به محض اینکه دستورالعمل های استانی انجام شود. به تصویب رسید. اعلام کرد که تمرکز اتحادیه بر صادرات دام خواهد بود.

دیان اردستانی یکی دیگر از اقدامات مربوط به مازاد تولید را خرید کمکی دانست و گفت: خرید دام توسط سازمان جهاد کشاورزی با محوریت اتحادیه دامداران انجام می شود و در این راستا این اتحادیه پس از ذبح لاشه ها قرارداد بسته است. بسته بندی آنها در سردخانه ها تحت نظارت امور دام، پشتیبانی، پنج قطعه دام سبک و سنگین را ارائه می دهد.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان کومو گفت: بزرگترین مجتمع دامپروری کشور شهر است که دارای 39 هزار راس گوساله پرواری و 134 هزار راس بره پروار و یک مجتمع لبنی 399 واحدی است. در استان قم 15 هزار حیوان وجود دارد که این مجموعه می تواند تهدید یا فرصتی برای استان باشد.

دیانا اردستانی با بیان اینکه پس از اجرای طرح همگانی سازی یارانه ها با توجه به افزایش هزینه های تولید برخی واحدها با مازاد تولید مواجه هستیم، تصریح کرد: تنها راه حل افزایش مصرف است و امیدواریم دولت تصویب کند. مکانیسم افزایش قدرت خرید بنابراین تنها راه برون رفت از مشکلات واحدهای دامی تشویق و افزایش مصرف است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا