برون مرزی

طراحی فعالیت‌های گروهی دانشجویان علوم پزشکی در عرصه‌‌های دانش، پژوهش و فناوری

زندی به آنا خبر داد؛

طراحی فعالیت‌های گروهی دانشجویان علوم پزشکی در عرصه‌‌های دانش، پژوهش و فناوری

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد از طراحی فعالیت‌های گروهی دانشجویان علوم پزشکی در عرصه‌‌های دانش، پژوهش و فناوری در این دانشگاه خبر د

ساسان زندی عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا اظهار کرد: کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی، بستری برای توسعه پژوهش و فناوری در رشته‌های علوم پزشکی است که تلاش می‌کند با ایجاد و تقویت روحیه پژوهش و حمایت از فعالیت‌های بین رشته‌ای در راستای ارتقای سطح دانش و نگرش دانشجویان علوم پزشکی گام‌های بلندی بردارد.

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد که معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده پزشکی، دبیر کمیته اعتباربخشی موسسه‌ای علوم پزشکی و ریاست مرکز توسعه پژوهش‌های بیمارستانی را نیز در کارنامه اجرایی خود دارد، اضافه کرد: پس از اجرای گام دوم انقلاب اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویان فعال و مستعد عضو کمیته تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد بر آن شدند تا با طراحی فرآیندی دانشجویی مطابق با نیاز روز، فعالیت‌های گروهی را در عرصه‌ دانش، پژوهش و فناوری میان دانشجویان علوم پزشکی نهادینه سازند.

دکمه بازگشت به بالا