شکایت از برند و نحوه ثبت شکواییه چگونه است؟

اولین و مهم ترین شرط از شرایط شکایت از برند، اثبات حق مالکیت شاکی بر برند می باشد. افراد به منظور شکایت از برندی که در مراحل ثبت قرار دارد، می بایست از طریق اداره مالکیت معنوی اقدام نمایند، اما شکایت از برند ثبت شده، پس از تهیه مدارک لازم و دانلود و مطالعه نمونه متن های شکایت از برند، در دفاتر خدمات قضایی صورت می گیرد.

برای مشاوره شرایط و مراحل شکایت از برند

برای مشاوره شرایط و مراحل شکایت از برند

برند، علامت تجاری است که برای ایجاد تمایز در محصول یا خدمات خاص، مورد استفاده قرار می گیرد. ثبت برند یکی از مواردی است که مانع از سو استفاده و کپی برداری محصولات شده و از لطمه زدن به شهرت تجاری اشخاص، جلوگیری می نماید. با این حال، در مواردی نیز ممکن است که ثبت برند، مطابق مواد قانونی آن صورت نگرفته و در نتیجه، موضوع شکایت از برند مطرح شود.

به منظور شکایت از برند تجاری، فرد می بایست شرایط مذکوره در قانون را دارا بوده و پس از تهیه مدارک مورد نیاز، برای شکایت از برند مورد نظر اقدام نماید. از طرف دیگر، آشنایی با مراحل و نحوه شکایت از برند، موضوعی است که برای ثبت قانونی شکایت و پیگیری آن در مراجع قضایی، الزامی می باشد.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر، قصد داریم، پس از پرداختن به این موضوع که شرایط شکایت از برند می باشد؛ به بررسی مراحل و نحوه شکایت از برند بپردازیم؛ سپس در خصوص مدارک و هزینه های لازم برای شکایت از برند صحبت کرده و در انتها، یک نمونه متن شکایت از برند برای دانلود ارائه نماییم.

چند نمونه از شرکت ثبت برند و لوگو در تهران را در ادامه معرفی خواهیم کرد.

شرایط شکایت از برند

از جمله دلایلی که منجر به طرح شکایت از برند خاصی می گردد، بحث کپی برداری از برند های دیگر و یا وجود شباهت زیاد میان آن ها می باشد. در صورتی که یک شخص یا شرکت، از برند تجاری شخص دیگر عینا کپی برداری نماید یا این که برند خود را به گونه ای طراحی نماید که شباهت زیادی به علامت تجاری او داشته باشند، ذی النفع می تواند، نسبت به طرح شکایت از شخص متخلف اقدام نماید. شرایط شکایت از برند به شرح زیر می باشد:

اولین شرط از شرایط شکایت از برند، موضوع اثبات حق مالکیت بر برند می باشد. به این منظور، شاکی می بایست در نزد محکمه اثبات نماید که برند مربوطه را به طور قانونی و به نام خود، در اداره به ثبت رسانده و دارای حقوق انحصاری حاکم بر آن می باشد. بنابراین، در صورتی که شخص نتواند حق مالکیت خود بر برند را اثبات نماید، شکایت او توسط محکمه رد خواهد شد.

شرط بعدی از شرایط شکایت از برند آن است که، فرد بتواند ادعای کپی برداری، سو استفاده و یا وجود شباهت در علامت تجاری را اثبات نماید. بنابراین، در صورتی که عمل فرد، نقض حقوق مالکیت بر برند تلقی نگردد، مالک حق هیچ گونه شکایتی را نخواهد داشت.

بنابراین، مطابق ماده 40 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، استفاده از هر برندی که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیر از مالک برند، مشروط به موافقت مالک آن بوده و در غیر این صورت، مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کرده و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتا منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید و با وجود شرایط شکایت از برند، حق خود را به اثبات رساند.

سامانه مرکز مالکیت معنوی، سامانه ای است که از زیر مجموعه های سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و امکان ثبت اظهارنامه اختراع، طرح صنعتی، علایم و نشانه های جغرافیایی و جستجوی هر یک از این موارد را به صورت الکترونیکی و غیر حضوری برای کاربران خود فراهم کرده است. برای ورود به سایت مالکیت معنوی باید از طریق آدرس ipm.ssaa.ir اقدام نمود.

مراحل و نحوه شکایت از برند

شکایت از برند، می تواند قبل از ثبت برند و یا بعد از آن رخ دهد. به این منظور شخص می بایست با مراحل و نحوه شکایت از برند در هر یک از این دو مرحله آشنا بوده و در زمان تعیین شده اعتراض خود را به مراجع ذی صلاح تقدیم نماید. به منظور آشنایی علاقمندان با نحوه و چگونگی شکایت از برند، در این قسمت، فرآیند و روند این امر توضیح داده شده است.

شکایت از برند پیش از ثبت علامت

یکی از مراحل ثبت برند در اداره مالکیت معنوی، انتشار آگهی ثبت برند در روزنامه رسمی می باشد. علت این امر آن است که عموم مردم و صاحبان برند های دیگر، از وجود برند مذکور مطلع شده و در صورت داشتن اعتراض، بتوانند آن را مطرح نمایند. ماده 37 قانون ثبت اختراعات در این خصوص بیان می دارد: «هر ذی نفع می تواند حداکثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی، اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد این قانون به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید

در صورت ارسال اعتراض، ، رونوشت اعتراض نامه را به متقاضی ابلاغ کرده و بیست روز به او مهلت می دهد تا نظر خود را اعلام کند. متقاضی درصورت تاکید بر تقاضای خود، یادداشت متقابلی را به همراه استدلال مربوط، به اداره مذکور می فرستد. در صورتی که متقاضی، یادداشت متقابلی را برای شاکی به اداره مالکیت معنوی ارسال ننماید، اظهارنامه وی مسترد شده تلقی خواهد شد.

اگر متقاضی یادداشت متقابلی بفرستد، اداره مالکیت معنوی رونوشت آن را در اختیار معترض قرار می دهد و با در نظر گرفتن نظرات طرفین و مواد این قانون تصمیم می گیرد که علامت را ثبت و یا آن را رد کند. بنابراین قبول اعتراض از برند و نحوه صدور حکم آن، پیش از ثبت قانونی برند، بر عهده اداره مالکیت معنوی می باشد.

آی گرینت چه شرکتی ست؟

شکایت از برند پس از ثبت علامت

به موجب ماده 40 قانون ثبت اختراعات، مالک برند ثبت شده، می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کرده و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتا منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. شکایت از برند ثبت شده، می تواند دو جنبه حقوقی و کیفری داشته باشد.

در صورتی که نقض حقوق ناشی از ثبت برند، باعث ورود خسارت به مالک آن گردد، ذی نفع می تواند، پس از تشکیل حساب کاربری ثنا، با در دست داشتن نام کاربری و رمز عبور ثنا و به همراه مدارک لازم به نزد یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه نموده و دادخواست مطالبه خسارت را تکمیل نماید. پس از تکمیل مراحل ثبت شکایت در دفاتر خدمات قضایی و پرداخت هزینه های مربوطه، دفتر خدمات قضایی، شکایت حقوقی و دادخواست را به مرجع صالح، ارسال کرده و تمام پیگیری های بعدی، از طریق سامانه ثنا و نیز، شعبه مربوطه، صورت می گیرد.

جنبه کیفری شکایت از برند، شامل تنظیم شکوائیه در رابطه با جرم نقض حقوق علامت تجاری و پیگیری آن در دادسرا می گردد. به موجب ماده 61 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد 15، 28 و 40 نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده 47 عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناخته می گردد. به منظور طرح شکایت کیفری، شاکی باید، با در دست داشتن مدارک لازم، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه کرده و شکواییه خود را ثبت نماید.

پس از انجام شکایت کیفری، شکواییه، حسب مورد، به دادسرا یا دادگاه صالح، ارسال شده و مقام تحقیق، تحقیقات و رسیدگی مقدماتی را آغاز می کند. پس از آن شاکی می بایست از طریقنام تجاری یا برند، یکی از موضوعات مهمی است که در شروع هر کسب‌ و کاری اهمیت دارد. این روزها، مجموعه‌های تجاری با نام برندشان شناخته می‌شوند و به نوعی شهرت یک مجموعه به نام تجاری آن بستگی دارد.

در هرکشوری برای ثبت برند و علائم تجاری، مقررات خاصی وجود دارد که این موضوع در ارتباط با کشورمان هم مطرح است. زمانی که مجموعه‌ای قصد شروع کسب و کار خود را دارد، اولین موردی که باید به آن توجه کند، نام و برند شغلی خود است. در این مطلب به شکایت از ثبت برند می‌پردازیم.

در واقع تمامی مشاغل تجاری برای شروع فعالیت خود، نامی را انتخاب می‌کنند و تولید یا عرضه محصولاتشان را براساس نام تجاری یا برند انجام می‌دهند.

عموم مردم، یک محصول را با مشخصه برند آن می‌شناسند و معروفیت و به شهرت رسیدن مشاغل تجاری تا حد زیادی به نام برند آن متکی است.

بنابراین اگر قصد دارید، کسب و کاری را راه انداری کنید، اولین قدم، انتخاب و ثبت برند تجاری است. تفاوتی در زمینه نوع فعالیت تجاری ندارد و باید برای شغل خود، نام تجاری مشخص طبق اصول و الگوریتم قانونی انتخاب نمایید.

برند تجاری، خدمات و محصولات شما را از سایر مشاغل متمایز می‌کند و به نوعی بین کسب و کارهای مختلف، رقابت ایجاد می‌نماید.

شاید برای برخی افراد، نامی که برای شغل خود انتخاب می‌کنند، چندان اهمیت نداشته باشد، اما می‌توان با قاطعیت گفت که این موضوع، تاثیر زیادی در رشد و توسعه کسب و کارهای تجاری دارد.

در واقع، شرکت‌های تجاری که اقدام به ثبت برند می‌کنند، محصولات خود را از سایر محصولات مشابه متمایز می‌کند.

این‌گونه می‌توان بیان کرد که ثبت برند و علامت تجاری، صرفا یک نام و علامت عادی نیست بلکه معیاری برای معرفی و شناختن خدمات یک مجموعه در سطح دنیا و بازارهای جهانی است.

نحوه تعیین ثبت برند، در توسعه مشاغل تجاری اهمیت زیادی دارد و از این حیث، قانون‌گذار برای ثبت انواع برند و علائم تجاری، ضوابطی را تعیین کرده است. در واقع کسب‌وکارهای مختلف، نمی‌توانند هر نوع اسمی را برای برند خود انتخاب کنند و باید منطبق بر قانون ثبت علائم تجاری باشد.

حال تصور کنید که یک شرکت یا مجموعه تجاری، نامی را برای برند خود انتخاب کرده است اما به دلایل مختلف برند و علامت تجاری به ثبت نرسیده است. در این صورت برای ثبت برند، چگونه می‌تواند اعتراض خود را اعلام نماید؟ در واقع برای شکایت از ثبت برند، چگونه می‌تواند اقدام کند؟

برای پاسخ به این سوالات، در ادامه مطلب با ما همراه باشید تا به بررسی و علائم تجاری و مراحل قانونی آن بپردازیم.

منظور از برند یا علامت تجاری چیست؟

برای آشنایی با نحوه شکایت از ثبت برند، بهتر است که ابتدا مفهوم آن و تعاریفی که در قانون از برند و علامت تجاری شده را مورد بررسی قرار دهیم.

اولین گام برای شروع مشاغل تجاری، انتخاب نام تجاری متناسب با نوع فعالیت و کسب‌وکار است. بدون ثبت برند، امکان فعالیت قانونی کسب و کارهای تجاری وجود ندارد.

انتخاب نام و علامت تجاری را می‌توان به انتخاب نام برای اشخاص حقیقی تشبیه کرد و این موضوع به همان اندازه از اهمیت خاصی برخوردار است.

فعالیت مجموعه‌های تجاری از طریق نام برند آن‌ها شناخته می‌شوند. در واقع مشتریان، محصولات را اغلب از نام آن‌ها شناسایی می‌کنند و نحوه ثبت برند از این حیث اهمیت خاصی دارد. تمایز در ثبت علامت تجاری منجر به تمایز در فعالیت مشاغل تجاری می‌شود.

تمایز در دیدن یا شنیدن نام آن علامت تجاری، می‌تواند یادآور خصوصیات و ویژگی‌های یک محصول باشد. از این حیث، نمی‌توان برند و علامت تجاری را صرفا به عنوان یک مشخصات کلی برای مشاغل مختلف در نظر گرفت.

برند و علائم تجاری، در قانون تعریف شده است و نحوه ثبت آن نیز باید طبق مقررات وضع شده باشد.

ثبت برند مطابق قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری

مطابق ماده 30 قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری، علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی
یا حقوقی را از هم متمایز سازد. نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص‌کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

همانطور که گفته شد، علائم تجاری در شناخت بیشتر محصولات و دیده شدن آن‌ها تاثیر مستقیم دارد و منجر به ارائه خدمات مجموعه تجاری می‌شود.

به عبارت دیگر، علامت تجاری، معرف محصولات تاجر است که سایر تاجران حق استفاده از آن علامت را در محصولات مشابه ندارند. لازم به ذکر است که علامت تجاری مختص به امور مرتبط با تجارت می‌باشد و ارتباطی با فعالیت‌های غیرتجاری ندارد.

قانون ثبت علائم و اختراعات، علامت تجاری را این‌گونه تعریف کرده است:

علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، معر، لفاف و غیره که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجاری یا فلاحتی، اختیار می‌شود. ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص و امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار یا محصول یک شعر یا یک ناحیه از مملکت، اختیار شود.

مطابق این ماده، علامت تجاری می‌تواند حرف، تصویر، شکل خاص، رقم و غیره باشد که برای نشانه‌گذاری و تمایز یک محصول از سایر محصولات دیگر انجام می‌گیرد.

لوگوی تجاری به خدمات و محصولات عرضه شده خدمات می‌بخشد و به همین جهت تقاضا برای تهیه محصولات دارای علامت تجاری نیز بیشتر می‌شود.

لازم به ذکر است که در قانون هیچ الزامی مبنی بر ثبت علامت تجاری وجود ندارد و داشتن آن اجباری نمی‌باشد.

در واقع این موضوع به اختیار اشخاص بستگی دارد که محصولات خود را ثبت علامت تجاری کنند یا خیر. همچنین به لحاظ قانونی شخصی نمی‌تواند از به ثبت رسیدن علائم تجاری محصولات و کالاهای اشخاص دیگر جلوگیری کند.

با ثبت لوگو و علائم تجاری از سوء استفاده اشخاص دیگر برای جلوه دادن محصولات نامرغوب و خدمات بی‌کیفیت جلوگیری می‌شود و خریداران با آگاهی و اطمینان خاطر کافی محصولات مورد نیاز خود را تهیه می‌کنند.

در واقع به ثبت رسیدن علامت تجاری یک کالا منجر به این می‌شود که مصرف‌کنندگان همواره از آن محصول استفاده کنند و در نتیجه منجر به افزایش فروش اجناس حاوی علائم تجاری نیز می‌شود.

ویژگی‌های اصلی برند تجاری و ثبت آن

علائم تجاری از ویژگی‌هایی خاصی برخوردار است و به فعالیت‌های تجارتی ارتباط دارد. علائم تجاری باید ویژگی‌های زیر را داشته باشند:

 • علامت تجاری باعث گمراهی یا سردرگمی مصرف کنندگان نشود
 • لوگو تجاری باید وجه تمایز و جنبه خلاقانه داشته باشد. به گونه‌ای که وقتی علامت تجاری یک‌سری از کالاها به ثبت رسید، در مقایسه با سایر محصولات کاملا متفاوت باشد. همچنین این علائم باید به صورت ابتکاری و خلاقانه باشند و مشابه آن در سایر اجناس مشاهده نشود.
 • علامت تجاری زمانی جنبه انحصاری پیدا می‌کند که به ثبت رسیده باشد. به عبارت دیگر حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.

ویژگی‌هایی که علائم تجاری دارند، در ثبت برند بسیار مهم است. در واقع کسب‌ و کارهای تجاری برای ثبت برند خود باید، ویژگی‌های علائم تجاری در کنار معیارهای قانونی آن را در نظر بگیرند.

ثبت علائم و برند تجاری چه مراحلی دارد؟

ثبت لوگو و علائم تجاری در مورد مشاغل تجاری گوناگون، مراحل خاصی دارد که برای تایید نهایی آن‌ها باید تمامی مراحلی که در ادامه خواهیم گفت، به درستی انجام شوند.

پروسه ثبت علائم تجاری کمی زمان‌بر است و اشخاص متقاضی نباید این انتظار را داشته باشند که ظرف مدت زمان کوتاهی به درخواست آن‌ها رسیدگی شود.

مراحل کلی ثبت علامت تجاری به شرح زیر می‌باشد:

 • انتخاب نوع اظهارنامه مطابق با شرایط شغلی
 • تکمیل مشخصات فردی مالک یا تاجر
 • ارائه تصایر و مدارک متقاضی به همراه سایر مجوزها
 • ارائه شماره اظهارنامه به متقاضی
 • استعلام مجدد مدارک و اسناد ارائه شده از سوی متقاضی
 • پرداخت هزینه مربوطه

اشخاص متقاضی ثبت علائم و برندهای تجاری باید تمام مراحل مزبور را به طور دقیق و کامل طی کنند تا به درخواست آن‌ها رسیدگی شود.

البته اگر مدارک و اسناد ارائه شده ناقص باشند، به شخص متقاضی مهلت معین داده می‌شود تا اقدام به رفع نقص کند. البته اگر در مهلت تعیین شده رفع نقص مدارک صورت نگیرد، شخص متقاضی باید مجدد تمام مراحل ثبت علائم تجاری را طی کنند.

موارد قانونی رسیدگی به شکایت از ثبت برند

تعیین نام و علامت تجاری، اصول و مقررات خاص خود را دارد و اگر برند طبق فرآیند قانونی، به ثبت نرسد، امکان شکایت از ثبت برند وجود ندارد. برای این که شاکی بتواند به برند و علائم تجاری ثبت شده، اعتراض کند، باید یک‌سری شرایط قانونی وجود داشته باشد.

در هرصورت، موارد قانونی شکایت از ثبت برند، عبارتند از:

 1. کپی‌برداری از برند یک شرکت یا مجموعه دیگر
 2. شباهت زیاد بین برندهای تجاری ثبت شده

موارد فوق، شرایط را برای شکایت از ثبت برند فراهم می‌کند. در واقع صاحب برند، می‌تواند طبق دلایل مزبور، از طریق مراجع قانونی اقدام به طرح شکایت کند.

این که یک شرکت اقدام به کپی‌برداری از نام برند یک مجموعه نماید، امکان طرح دعوا علیه آن وجود دارد. اگر شرکت تجاری، متوجه این موضوع شود که یک مجموعه دیگر، از نام و برند آن، استفاده نموده و به اصطلاح، کپی‌برداری کرده است، می‌تواند از طریق مراجع قانونی، اقدام به شکایت کند.

سوءاستفاده از علائم تجاری و نام برند مجموعه‌های دیگر، می‌تواند مصداق بارز جرم باشد و امکان پیگیری قضایی علیه شرکت متخلف وجود دارد. در واقع صاحب برند، می‌تواند از مجموعه‌ای که نام تجاری او را تقلید کرده است، شکایت کیفری کند.

همچنین اگر بین نام برند دو یا چند مجموعه، شباهت زیادی وجود داشته باشد نیز می‌تواند منجر به طرح دعوا از طرف صاحب برند شود.

در صورتی که برند تجاری، ثبت شده باشد، صاحب برند به راحتی می‌تواند اقدامات لازم جهت اقامه دعوا قانونی را انجام دهد. اما در صورت عدم ثبت برند، می‌بایست در طی انجام مراحل شکایت، علائم تجاری نیز ثبت شود.

البته این موضوع منوط به آن است که اثبات مالکیت برای برند و علائم تجاری صورت گیرد و مالک باید این موضوع را ثابت کند که چندین سال از نام تجاری استفاده می‌کند.

در واقع می‌توان گفت که اگر یک شرکت تجاری، برای خود نام و برندی انتخاب کرده باشد، اما هنوز آن را ثبت نکرده باشد، در صورتی که قصد شکایت از مجموعه‌های دیگر را داشته باشد، باید بتواند در وهله اول، مالکیت خود بر نام و برند مربوطه راثابت نماید.

پر واضح است که در ارتباط با برندی که استفاده شده اما به صورت قانونی، مراحل ثبت آن انجام نشده است، اثبات مالکیت امری دشوار است.

بنابراین یکی از شرایط مهم در شکایت از ثبت برند، این است که صاحب برند، باید نام تجاری کسب‌ و کار خود را ثبت کرده باشد و به فرآیند ثبت علائم تجاری را انجام داده باشد.

از آن جهت که اثبات مالکیت برند، ممکن است مدت زمان زیادی به طول بینجامد، احتمال برنده شدن در شکایت مطرح شده، بسیار دشوار خواهد شد.

اعتراض به ثبت برند، به طور کلی به قبل از اتمام فرآیند ثبت و بعد از آن مربوط می‌شود. در واقع ممکن است که یک برند، هنوز ثبت نشده باشد که از طرف شاکی نسبت به آن اعتراض زده می‌شود. این موضوع نیز در مورد اعتراض بعد از ثبت برند نیز وجود دارد.

شکایت از ثبت برند قبل از اتمام فرآیند ثبت

زمانی که یک برند، هنوز ثبت نشده است و به نوعی فرآیند قانونی آن انجام نشده باشد، ممکن است صاحب برند در این زمینه شکایتی داشته باشد. برای اعتراض نسبت به این موضوع شرایطی تعیین شده است که در این بخش به آن می‌پردازیم.

تقاضای مربوط به ثبت برند در اداره ثبت، از طریق انتشار آگهی در روزنامه انجام می‌شود. این آگهی در روزنامه رسمی کشور منتشر شده و مشخصات صاحب برند و اطلاعات مربوط به نوع کسب و کار تجاری و سایر موارد دیگر در آن درج می‌شود.

در این شرایط که برند تقاضا شده، هنوز رسما به ثبت نرسیده است، صاحب برند در صورت شکایت به این موضوع، می‌تواند در زمان قانونی، اعتراض خود را اعلام نماید.

در واقع شاکی به مدت سی روز فرصت دارد تا از تاریخ انتشار آگهی برند در روزنامه، اعتراض خود را اعلام کند. اینگونه اعتراضات در اداره ثبت شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. معترض باید علاوه بر ذکر مشخصات خود، سایر مدارک و مستندات لازم را ضمیمه برگه اعتراض نامه خود کند.

اداره ثبت باید ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض‌نامه، مراتب را به شخص معترض اعلام نماید. در صورتی که تقاضاکننده ثبت برند، بعد از دریافت ابلاغ اداره ثبت، نسبت به موضوع اعتراض تمکین کند، تقاضای وی مسترد می‌شود.

اگر تا شصت روز از تاریخ ابلاغ برگه اعتراض، تمکین از طرف معترض انجام نشود، معترض می‌تواند شکایت خود را از طریق مراجع قضایی پیگیری کند.

در این صورت، مراحل شکایت از طریق دادگاه عمومی تهران رسیدگی شده و اداره ثبت تا زمان اعلام نتیجه نهایی و صدور حکم، باید منتظر بماند. بنابراین اداره ثبت، موظف به اجرای مفاد حکم قطعی در مورد شکایت مطروحه از طرف تقاضا کننده ثبت برند است.

چناچه شخص معترض در مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را پیگیری نکند، برند درخواست شده به نام تقاضاکننده آن به ثبت خواهد رسید.

بنابراین می‌توان گفت که شکایت از برندی که هنوز ثبت نشده است، شرایط خاصی دارد و شاکی باید مهلت‌های قانونی در این زمینه را بدون مشکل خاصی انجام دهد.

شکایت از ثبت برند بعد از انجام  فرآیند ثبت

شکایت از برند تقاضا شده صرفا به زمان قبل از ثبت آن محدود نمی‌شود. بلکه بعد از ثبت برند نیز امکان شکایت و اعتراض از طرف درخواست‌کننده برند وجود دارد.

ممکن است که مدتی از ثبت برند گذشته باشد اما صاحب برند به دلایل مختلف قصد شکایت نسب به علائم تجاری ثبت شده را داشته باشد. در این صورت، باید مراحل قانونی آن مانند مراحل قبل از فرآیند ثبت برند انجام شود.

گاهی اوقات، اشخاص ذی‌نفع اطلاعی از آگهی منتشر شده ندارند یا ثبت برند به گونه‌ای باشد که شباهت زیادی به برندهای دیگر دارد و سایر دلایلی که به بعد از ثبت برند ارتباط داشته باشد. در واقع شاکی ممکن است که در ظرف مدت قانونی سی روز از انتشار آگهی، فرصت شکایت از ثبت برند را از دست داده باشد.

طبق قانون، اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به مدت سه سال بعد از تاریخ ثبت علامت نسبت به آن اعتراض کنند. معترض باید در این صورت، مدارک لازم در خصوص ثبت برند را تقدیم دادگاه کرده و روال قانونی اقامه دعوا را انجام دهد.

در مورد شکایت از ثبت برند، قبل و بعد از آن، اگر رای به نفع شاکی صادر شود، دادگاه حکم به ثبت برند طبق درخواست شاکی می‌دهد.

در واقع نام برند طبق همان درخواستی که معترض نموده است، به ثبت می‌رسد. اما اگر رای دادگاه به نفع شاکی ثبت نشده باشد، در این صورت شاکی باید اثبات مالکیت برند را انجام دهد.

در واقع شکایت از ثبت برند و پیگیری آن در دادگاه، در نهایت به ابطال ثبت علامت مورد اعتراض یا حکم به رد اعتراض ثبت برند منتهی خواهد شد.

شکایت از ثبت برند در چه صورتی رد می‌شود؟

اگر درخواست ثبت برند، طبق اصول قانونی نباشد، علاوه بر آن که علائم تجاری به ثبت نمی‌رسد، تقاضای اعتراض و شکایت نیز در این زمینه بررسی نخواهد شد.

طبق ماده 32 قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری، ثبت برند در موارد زیر انجام نمی‌شود:

 1. کالاها و خدمات یک موسسه را از کالا و خدمات موسسات دیگر نتوان متمایز ساخت.
 2. برند تقاضا شده برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و یا اخلاف حسنه باشد.
 3. برند تقاضا شده برای ثبت، مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن‌ها گمراه کند.
 4. درخواست برای ثبت برند، عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم و یا سایر نشان های مملکتی و حکومتی باشد.
 5. ثبت برند درخواست‌شده، نام اختصاری و یا نشان رسمی متعلق به کشور و یا سازمان‌های بین‌المللی باشد.
 6. عین یا به طرز گمراه کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت و یا نام تجاری باشد که برای همان کالا و خدمات مشابه متعلق به موسسات دیگری در ایران معروف است.
 7. عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد، مشروط بر این که عرفا میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد کند.
 8. عین علامت باشد که قبلا به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق متقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

از موارد فوق می‌توان به این نتیجه رسید که برند درخواست شده برای ثبت، باید به نوعی انحصاری باشد. شباهت یک برند با برندهای دیگر می‌تواند به رد آن توسط اداره ثبت ختم شود.

در واقع اشخاص متقاضی، باید نام و علامتی را برای برند خود انتخاب کنند که تقریبا مشابه آن در موسسات و شرکت‌های دیگر وجود نداشته باشد.

اگر ثبت برند مطابق با اصول مزبور نباشد، طبیعتا اداره ثبت چنین درخواستی‌هایی را رد می‌کند و شکایات در این زمینه قابلیت ترتیب اثر نخواهد داشت.

حق استفاده انحصاری از یک علامت تجاری به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد. بنابراین عدم رعایت ضوابط قانونی، سبب می‌شود تا حق استفاده انحصاری از علائم تجاری از اشخاص متقاضی سلب شود.

شکایت از رد درخواست ثبت برند در اداره ثبت

زمانی که درخواست ثبت برند به اداره ثبت شرکت‌ها وصول شود، قبل از آن این موضوع بررسی می‌شود که درخواست ثبت برند، طبق اصول و مقررات تنظیمی انجام شده است یا خیر؟

در واقع اگر شکایت از ثبت برند، جزو موارد ممنوعه علائم تجاری باشد یا با علائم دیگر تجاری شباهت داشته باشد، امکان رسیدگی به شکایت از ثبت برند در اداره ثبت وجود ندارد. در واقع اداره ثبت شرکت‌ها به لحاظ قانونی می‌تواند چنین درخواستی از طرف معترض را رد نماید.

حال در مورد درخواست رد شده برای ثبت برند، شاکی معترض باشد، می‌تواند از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ آن، شکایت خود را مطرح نماید.

برای شکایت از ثبت برند باید به کدام مراجع مراجعه کرد؟

به طور کلی، درخواست‌های مربوط به ثبت برند و علائم تجاری، در اداره ثبت شرکت‌ها انجام می‌شود. اگر کسی بخواهد برای شرکت یا موسسه خود، برندی را ثبت کند، باید به این مرجع مراجعه کند.

اما شکایت از ثبت برند، ابتدا در اداره ثبت مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت عدم حصول نتیجه، پرونده به دادگاه عمومی حقوقی شهر تهران ارجاع داده خواهد شد.

چنانچه موضوع ثبت برند، بحث سوء استفاده و یا کپی برداری از نام و علائم تجاری موسسات دیگر باشد، از آن جهت که این موضوعات جنبه مجرمانه دارد، در مراجع قضایی کیفری به آن رسیدگی خواهد شد.

نیاز به مشاوره حقوقی در شکایت از ثبت برند

طبق توضیحات داده شده، برند و علائم تجاری برای آن که به ثبت برسند، باید طبق با ماده 32 قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری، مطابفت داشته باشد. در غیر این صورت، تقاضای ثبت برند توسط اداره ثبت شرکت‌ها، رد می‌شود.

حال اگر در مورد ثبت برند، شکایت و اعتراض داشته باشید، می‌توانید در مواعد قانونی، اقدامات لازم را انجام دهید. شکایات در مورد ثبت برند، قبل و بعد از انجام فرآیند ثبت انجام می‌شود.

از آن جهت که ثبت برند و علائم تجاری و شکایت از آن، فرآیند و روال خاصی دارد، ممکن است که برخی افراد در این زمینه اطلاعات کافی نداشته باشند.

در صورتی که در مورد شکایت از ثبت برند، نیاز به مشاوره حقوقی دارید، می‌توانید اقدام به اخذ وکیل نمایید یا با متخصصین حوزه حقوق تجارت در ارتباط باشید.

بنابراین برای بهره‌مندی از اطلاعات و مشاوره حقوقی در مورد بحث شکایت از ثبت برند و علائم تجاری، می‌توانید با سامانه شکایت 24 در ارتباط باشید.

شکایت 24 با داشتن تیمی از کارشناسان مجرب و آگاه، آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای در حوزه شکایت از ثبت برند است و در تمامی مراحل ثبت شکایت متقاضیان را راهنمایی می‌کند.

استفاده از خدمات حقوقی این سامانه، برای متقاضیان دارای مزایا فراوانی است. یکی از مزایا اصلی استفاده از مشاوره حقوقی سامانه 24، هزینه‌های بسیار مناسب مشاوره است که با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌توان اطلاعات حقوقی لازم را در مورد نحوه شکایت از ثبت برند کسب کرد.

خوشبختانه افرادی که از مشاوره حقوقی مجموعه ما استفاده کرده‌اند، از کیفیت و هرینه مشاوره رضایت کافی داشته‌اند و همین موضوع سبب شده است که بهترین خدمات و امکانات حقوقی را در اختیار موکلین قرار دهیم.

 

دکمه بازگشت به بالا