عمومیکسب و کار ایرانی برتر

روش درس خواندن رتبه های تک رقمی کنکور چطور است؟

ابتدا متن کتاب درسی را مطالعه می کنم و اگر کتاب/کتاب درسی برای آن فصل داشته باشم آن را مطالعه می کنم و سعی می کنم کلمات پررنگ مهم و نکات جدید را در کتاب و کتاب برای خودم یادداشت کنم. به صورت کوتاه و سپس در طول روز دوباره آنها را مرور کردم. با اردوی تحصیلی کنکور همراه باشید.

ابتدا با تست های خط به خط و تست های میانی شروع می کنم و بعد از فصل کامل به سراغ تست های سخت تری مثل کتاب های سه سطحی می روم.

زمانی که قسمت/گفتار یک فصل انجام می شد تست های آموزشی انجام می دادم اما بعد از پایان فصل تست های سخت.

وقتی فصل های 3 کتاب زیست شناسی را تمام کردم از روش بازیابی + مرور شخصی استفاده کردم. در دوران ریکاوری پس از انجام 50 نمونه تست و زمان، هنگام بررسی پاسخنامه، کتاب را نیز باز می کنم و فصل مربوط به فرصت را به طور مفصل مطالعه می کنم. در طول مرور هر درس، برنامه ریکاوری متفاوتی وجود داشت که در آن سعی کردم نکات و دستورالعمل های مشخص شده را به سرعت بخوانم.

در درس زیست شناسی قبل از درس استاد حتما از قبل مطالعه می کردم و بعد از درس استاد به سرعت متن و تصاویر کتاب را نگاه می کردم و بعد به سراغ کتاب درسی رفتم و نکاتی را پیدا کردم که برایشان جالب بود. من که نتوانستم آن را در کتاب پیدا کنم، درسی را در یک کتاب درسی علامت گذاری یا یادداشت کردم

اگر درس منطقی بود، بلافاصله چند تست تمرینی را برمی داشتم و با دقت انجام می دادم و پاسخنامه را با دقت بررسی می کردم.

اگر درس حفظی بیشتر بود ترجیح می دادم فردای آن روز برای تست تمرینی بروم

بالاخره بعد از سه چهار روز تست های سرعت و مقیاس زدم و درصدها را محاسبه کردم.

دو سه روز قبل از امتحان، سوالات ذکر شده را به همراه نکاتی که ذکر کردم و در کتاب درسی برجسته کردم، مرور کردم.

روش مطالعه شیمی:

در درس شیمی حدود 70 درصد وقتم را صرف امتحانات و 30 درصد باقیمانده را صرف مرور متن می کنم. در ضمن دفتری شبیه دفتر خودآموز تهیه کرده ام که در آن سوالات شاخص شیمی یعنی پیچیده، پیشرفته، نوع جدید یا خلاقانه و در زمان های خاصی از سال مانند دوره طلایی، دوره های انتقال و … می نویسم. دوره های خلاصه زمانی که کم است، اما حجم موضوعات زیاد است. من از این دفتر برای مرور سریع درس ها استفاده می کنم. همچنین، به دلیل اهمیت مسائل شیمی، آزمایش های زیادی برای تسریع در محاسبه مسائلی مانند استوکیومتری و pH انجام دادم. در دروس شیمی یادداشت می کردم و نظر می دادم. هر از گاهی نکات کلیدی موضوع را در یادداشت هایم و در زمان استراحت مرور می کنم تا آنها را به خاطر بسپارم.

درس شیمی: درس شیمی از دو بخش اصلی حفاظت و مسائل تشکیل شده است. در قسمت یادداشت ها تمرکز اصلی بر روی مفهوم است اما باید به متن کتاب توجه کنید. در مورد هیدروکربن ها توجه به فرمول ساختاری و فرمول مولکولی و گروه عاملی ترکیبات آلی بسیار مهم است، زیرا دینامیک آنها نیاز به تجزیه و تحلیل زیادی دارد. کلید تسلط بر مسائل شیمی، تمرین زیاد و توجه به مفاهیم ارائه شده در کتاب درسی است.

مطالعه درس، فکر کردن به متن خوانده شده و خواندن سایر قسمت هایی که در کلاس به آنها پرداخته نشده بود از جمله وظایف من در کلاس بود تا بتوانم در کلاس درس را بیشتر بروم. سپس برای بهبود عملکردم تست زدم و کتاب درسی را خواندم

سپس بقیه کتاب ها را بردارید و در نهایت برای رسیدن به 100 درصد، خط به خط کتاب را با تمرکز بخوانید و نکاتی را که داشتم یادداشت کنید.

نحوه مطالعه فیزیک:

روش یادگیری من در درس فیزیک این است که ابتدا در کلاس به موضوع به دقت گوش می دهم و سعی می کنم در صورت امکان این مبحث را با مبحث قبلی ترکیب کنم. افکار عمیق تر سپس با آزمون های مختلف مفهوم جدیدی را در ذهنم پرورش دادم و سعی کردم به آن عمق بدهم. در نهایت از مباحثی که از خودم یاد گرفتم تست زمانبندی می گیرم تا نقاط ضعف مشخص شود و در صورت لزوم دوباره مطالعه می کنم.

اطلاعات بیشتر را از وب سایت محمدرضا پوردستمالچی مشاهده کنید.

دکمه بازگشت به بالا