اقتصادی

دو طرح کلان به تصویب رسید

دبیرکل شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری از تصویب دو برنامه مهم خبر داده است.

به پیام ترندونی دکتر عبدالحسین رحیمی در 2440 مین نشست کمیته دائمی شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری در جمع خبرنگاران گفت که در این جلسه دو طرح ملی بسیار مهم را بررسی و تصویب کردیم و افزود: “این برنامه ها قبلاً ارسال شده است. به دبیرخانه شورا “تجزیه و تحلیل و تجدید نظر شده است.

وی در یکی از این طرح ها با توجه به اولویت طرح زیرزمینی ، در طرح جامع ملی توسعه فناوری های کلیدی در منطقه دریایی تجدید نظر کرد و گفت: این طرح پیش از این در شورای ایتافو سابقه داشت و در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام تایید شده. اعضا.

رحیمی از برنامه مدیریت مالی سالم کشور به عنوان یکی دیگر از برنامه های مورد بحث در این نشست یاد کرد و یادآور شد: هماهنگی با وزارت اقتصاد و دارایی ، سازمان برنامه ها و بودجه و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در حال انجام و بودجه بود. .

دبیرکل شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری تأکید کرد: این طرح اولین نوع طرحی است که برای بودجه مالی و اقتصادی کشور برنامه ریزی شده و برای نظام جمهوری اسلامی ایران مهم است.

رحیمی سومین دستور کار گزارش تحقیقات و فناوری سازمان آموزش ، تحقیقات و توسعه کشاورزی را نام برد که اعضا درباره آن بحث و تبادل نظر کردند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا