عمومیکسب و کار ایرانی برتر

دندان عقل در فال قهوه

تفسیر فال قهوه

 قهوه سوپریم گانودرما دکتر بیز ، خواندن و تفسیر نشانه ها توسط واسطه ای است که از قهوه مانند گوی بلورین فالگیرهای کولی استفاده میکند. قهوه ترک آسیاب شده بیش از هر نوع قهوه دیگر مورد استفاده قرار می گیرد و روند اجرای پیشگویی در همه جای دنیا یکسان است. قهوه نوشیده میشود و فنجان محتوی تفاله قهوه با آداب خاصی بر روی نعلبکی برگردانده میشود و پس از خشک شدن مورد مطالعه فالگیر قرار میگیرد. اشکالی که بر دیواره فنجان قهوه تشکیل شده تشخیص داده شده و تفسیر میشوند و هر کس با کمی تمرین و تمرکز و با آزاد گذاشتن ناخودآگاه خود میتواند این اشکال را به خوبی تعبیر نماید.
در واقع تفاله قهوه یا چای، اشکال ابرها، لکه های سنگفرش، گلهای قالی و استخوانهای خرگوش (که در آفریقا به کار میرود)، همه اشکال و نمادهایی هستند که میتوان آنها را با دانستن علم نشانه شناسی و مراجعه به درونیات و درک خود از هر تصویر، معنا نمود.

آموزش کامل خواندن فال قهوه

فال قهوه دو نوع است. یک نوع فقط با نگاه کردن به نعلبکی تعبیر می شود. در نوع دوم که این روزها مورد استفاده است،ابتدا به فنجان سپس به نعلبکی نگاه کرده،تعبیر می شود

تفسیر دیدن (آب در فنجان) در فال قهوه

سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات

تفسیر دیدن (آتش افروخته در فنجان) در فال قهوه

نشانگر قوت و قدرت است، حاکم و سر‌پرست

تفسیر (دیدن آسیاب در فنجان) در فال قهوه

نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی می‌باشد، و با کسی به نزاع بر‌خواهد خواست

تفسیر (دیدن ابر در فنجان) در فال قهوه

خداوند به او علم و حکمت عطا می‌فرماید و مردم از علم او بهره‌مند خواهند شد

تفسیر (دیدن اردک در فنجان) در فال قهوه

سود فراوان به‌دست‌آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه

تفسیر (دیدن انار در فنجان) در فال قهوه

صاحب زنی خوش‌سیما خواهد شد

بیشتر بخوانید: قیمت سیر سیاه دکتر بیز

تفسیر (دیدن انگور در فنجان) در فال قهوه

بیش از حد انتظار به او خیر و نعمت می‌رسد، اصراف نکنید

تفسیر (دیدن ببر در فنجان) در فال قهوه

دشمن دلیل بی‌باک، اما بزرگوار و مهربان و جوانمرد است

تفسیر (دیدن بیل در فنجان) در فال قهوه

بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد، کوشش کنید

تفسیر (دیدن پرچم در فنجان) در فال قهوه

آماده مشکلات در زندگی باشید و از طحنه خارج نشوید

تفسیر (دیدن پل در فنجان) در فال قهوه

عبور از یک دوره زندگی به دوره‌ای دیگر است، موفقیت در زندگی

تفسیر (دیدن پنجه در فنجان) در فال قهوه

خطر در کمین است، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

تفسیر (دیدن تخت در فنجان) در فال قهوه

به سفری بزرگ می‌رود و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می‌شود

تفسیر (دیدن تیر در فنجان) در فال قهوه

حق درستی را زیر پا گذارد، و نشانه‌ای است به طرف دوست و دشمن

تفسیر (دیدن جام در فنجان) در فال قهوه

ریخت و پاش، ریخت و پاش‌کردن از اموال خود در راه دوستان

تفسیر (دیدن چاقو در فنجان) در فال قهوه

طلاق و جدائی، به‌هم‌خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی، مواظب باشید قطع نشود

تفسیر (دیدن چرخ در فنجان) در فال قهوه

چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید

تفسیر (دیدن چنگال در فنجان) در فال قهوه

در کسب معاش موفق و نیرومند است و بر دشمنان غلبه می‌کند مخصوصاً بر دوستان نایاب

تفسیر (دیدن حلقه در فنجان) در فال قهوه

خواستگاری، ازدواج خوشبخت‌شدن در دوران زندگی و زناشوئی

تفسیر (دیدن خنجر در فنجان) در فال قهوه

خطر بزرگ، کسالت، از دوستان نایاب بپرهیزید

تفسیر (دیدن دامن در فنجان) در فال قهوه

رنج و اندوه در برابر عشق، نا‌امیدی، در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید موفق می‌شوید.

تفسیر (دیدن دندان در فنجان) در فال قهوه

ذلالت بر یکی از اعضای خانواده است، خانواده و بستگان، غم و اندوه، گزند و زیان

تفسیر (دیدن دیوار در فنجان) در فال قهوه

مانع، دفاع از حریم، وضع و حالش در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد

تفسیر (دیدن زنبورعسل در فنجان) در فال قهوه

مال و نعمت، خیر و برکت، ارث و میراث از راه صحیح

تفسیر (دیدن ستاره در فنجان) در فال قهوه

مقام و منزلت، با علما و دانشمندان ملاقات می‌کند

تفسیر (دیدن سگ در فنجان) در فال قهوه

دشمنی پست و فرومایه اما مهربان و وفادار

تفسیر (دیدن سیب در فنجان) در فال قهوه

صاحب فرزند شدن، با خیر و خوشی از راه دور دریافت‌کردن

تفسیر (دیدن شطرنج در فنجان) در فال قهوه

تهمت و دروغ، بر کسی به باطل غلبه‌کردن، بر او تهمت می‌بندند و می‌گویند

تفسیر (دیدن صدف در فنجان) در فال قهوه

دیدار با دوستان دور دست و شرکت در جشن عروسی و بسیار شاد

تفسیر (دیدن عینک در فنجان) در فال قهوه

افراد عاقل و روشن، روشن‌بینی و قضاوت صحیح و درست کردن

تفسیر (دیدن فیل در فنجان) در فال قهوه

سمبل بزرگی، قدرت و منزلت، دوست دانشمند، با آنها هم‌صحبت شوید

تفسیر (دیدن قطار در فنجان) در فال قهوه

مسیر زندگی سختی را طی‌کردن و از اهداف خود بیمناک است

تفسیر (دیدن قوری در فنجان) در فال قهوه

خادم و خدمتگذار، برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید

تفسیر (دیدن کفتار در فنجان) در فال قهوه

نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است، دزدی و چپاول مواظب اموالتان باشید

تفسیر (دیدن کمان در فنجان) در فال قهوه

فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می‌آید، فرزندی پسر

تفسیر (دیدن گردن‌بند در فنجان) در فال قهوه

عشق و نامزدی و شروع آن، گردن‌بند پاره قهر و جدائی

تفسیر (دیدن لامپ) در فال قهوه

به سوی روشنی و خوشبختی گام بر‌می‌دارید و در ازدواج خوشبخت خواهید شد

تفسیر دیدن مرغ در فال قهوه

به مال و ثروتی دست پیدا می‌کند ولی مواظب باشید بیهوده آن‌ را از دست ندهید

تفسیر دیدن مورچه در فال قهوه

نشانگر داشتن پشتکار و دور‌اندیشی، با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق می‌شوید

آموزش ویدیویی خواندن فال قهوه

خواندن اشکال مختلف در فال قهوه

تفسیر دیدن نان در فال قهوه

سمبل سرور و خوشحالی است، در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا می‌کند

تفسیر دیدن نیزه در فال قهوه

به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت، مسافرت دریائی

تفسیر دیدن آبشار در فال قهوه

پیشرفت شما در کار به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می‌باشد.

تفسیر دیدن آتش‌فشان در فال قهوه

در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید، در غیر این‌صورت این عشق مشکلات شما را بیشتر می‌کند.

تفسیر دیدن آفتاب در فال قهوه

سمبل، دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل‌بودن عقل و هوش می‌باشد

تفسیر دیدن ابرو در فال قهوه

نیت و آراستگی و دینداری در او به حد کمال می‌باشد.

تفسیر دیدن اره در فال قهوه

نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره‌گیری از آنها وجود دارد.

دیدن انجیر در فال قهوه

نشانه غم و غصه‌ای می‌باشد که بر او خواهد رسید.

دیدن بادام در فال قهوه

رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا به‌دست می‌آید مغز بادام طالع خوشی دارد.

دیدن بسته در فال قهوه

رهائی از گرفتاری بسته باز نگرانی به مرور زمان برطرف خواهد شد.

دیدن پا در فنجان در فال قهوه

عمری کوتاه و زودرس خواهد داشت و یا سفری کوتاه در پیش خواهد داشت.

دیدن پرده در فال قهوه

کنجکاو بودن در زندگی، می‌خواهد از اسرار دیگران با خبر شود.

دیدن پلکان در فال قهوه

در کار خود ترقی و پیشرفت خواهد کرد و در آن کار استقرار پیدا می‌کند.

دیدن پول در فال قهوه

نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست می‌دهد و از چیزی رنج می‌برد.

دیدن تخم‌مرغ در فال قهوه

در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهد شد.

دیدن تیروکمان در فال قهوه

تعهد دروغی می‌کند تا مردم را به آن وسیله فریب بدهد.

دیدن جعبه در فال قهوه

داشتن زنی همدم و معاشر که کمتر سازگاری می‌کند.

دیدن چتر در فال قهوه

احتمالاً از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار می‌گیرید ولی تصمیم آنی نگیرید.

دیدن چشم در فال قهوه

بینائی، چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می‌باشید.

دیدن چوب در فال قهوه

نفاق و دوروئی است، چوب کج و راست تعبیرش یکسان است.

تفسیر دیدن حلقه شکسته در فال قهوه

نا‌امیدی، شکست‌خوردن یا به‌هم‌خوردن نامزدی یا خاستگاری.

دیدن خرگوش در فال قهوه

زود‌رنج، در برابر حادثه سریع خود را می‌بازد، در واقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

جهت خرید قهوه فوری سوپریم برای زود انزالی اینجا کلیک کنید

چگونگی تاثیر ترکیب قهوه و لیمو برای لاغری

همانطور که می دانید قهوه یک نوشیدنی سرشار از کافئین است. کافئین باعث افزایش سوخت و ساز بدن می شود. هنگامی که شما یک یک کاپ قهوه مصرف می کنید در واقع کالری سوزی بدن خود را به مراتب افزایش می دهید. به همین جهت نیز ورزشکاران ترجیح می دهند که قبل از انجام ورزش خود قهوه مصرف کنند. لیمو نیز یکی از مرکبات بسیار پرخاصیت است که به دلیل وجود آنتی اکسیدان های فراوان باعث افزایش کالری سوزی در بدن شما می شود. علاوه بر آنتی اکسیدان ها، لیمو سرشار از ویتامین های بسیار مفید برای بدن نیز می باشد که وجود آن ها باعث افزایش متابولیسم سلولی می شود.

چربی سوزی و کاهش وزن

یکی از ترکیبات فوق العاده که برای چربی سوزی بدن بسیار موثر عمل می‌ کند ترکیب قهوه و لیمو برای لاغری است. نحوه عملکرد این ترکیب بدین گونه است که موجب افزایش کالری سوزی شما در حالت ثابت می شود. به خصوص اگر شما پس از نوشیدن این ترکیب اقدام به انجام فعالیت‌ های ورزشی نمایید قطعاً کالری‌ سوزی شما به مراتب چند برابر شده و موجب سوخت و ساز بیشتر در بدن شما می شود.

بهتر است پس از مصرف ترکیب قهوه و لیمو برای لاغری فوری غذاهای پرکالری مصرف نکنید و سعی کنید ورزش های هوازی بیشتر انجام دهید. نحوه عملکرد این ترکیب بدین گونه است که با افزایش سوخت و ساز بدن شما بافت چربی ها را شکسته و منجر به تجزیه این چربی ها می شود. بهتر است که به هنگام مصرف این ترکیب حدود ۲ ساعت هیچ خوراکی دیگری مصرف نکنید.

دکمه بازگشت به بالا