سلامت و دانش

خدمات تشخیصی درمانی مبتلایان تالاسمی از پوشش بیمه خارج نشده است

خدمات تشخیصی و درمانی بیماران تالاسمی تحت پوشش قرار نمی گیرد

معاون دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: هیچ یک از خدمات تشخیصی پزشکی بیمه شدگان تالاسمی مشمول بیمه نبود.

به گزارش ترندونی، مهرداد الهامی گفت: بر اساس اعلام معاونت درمان وزارت بهداشت، بسته حمایتی از بیماران تالاسمی شامل ویزیت پزشک، مشاوره روانشناسی و تغذیه، شنوایی سنجی و بینایی سنجی، پرتوهای پزشکی، تصویربرداری و خدمات آزمایشگاهی، خدمات توانبخشی است. . در حال حاضر در سامانه نسخه نویسی، سازمان بیمه سلامت الکترونیکی نصب شده و بیمه شدگان با وجوهی از صندوق علاوه بر حق بیمه پایه در قالب نسخه الکترونیکی بیمه می شوند.

وی افزود: بسته تالاسمی یکی از بسته هایی است که از آبان ماه سال جاری در مرحله اول اجرای صندوق صعب العلاج اجرا می شود. امسال حتی یک سرویس تشخیص پزشکی بیمه شدگان تالاسمی در بخش‌های سرپایی و بستری از بیمه خارج نشد، تمامی تعهدات بیمه پایه قبلی معتبر است.

وی تاکید کرد: قیمت پمپ دفروکسامین (دسفرال) طبق ضوابط و بر اساس فاکتورهای معتبر و بر اساس بند ج ماده 74 قانون پنج ساله ششم توسعه 100 درصد مبلغ رسمی تعیین شده است. در جمهوری ایران سازمان های بیمه گر اصلی موظف به حمایت از داروهای تولید داخل از نوع ژنریک هستند، بنابراین انواع داروهای تخصصی تولید داخل تحت پوشش بسته خدمات بیماران تالاسمی قرار می گیرند.

بر اساس گزارش سازمان بیمه سلامت، الهامی اظهار داشت: سازمان های بیمه گر در بحث مدیریت کیفیت و حجم تولید داروهای تولیدی در کشور دخالتی نداشته اند و حق اظهار نظر در این زمینه متعلق به نهاد و سازمان بیمه سلامت است. مسئولیت های سازمان های مربوطه همچنین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی مطابق قانون تنظیم شد و ملاک عمل کلیه تعرفه ها و آیین نامه اجرایی آن می باشد که به اطلاع هیئت محترم وزیران می رسد. این سازمان ها

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا