اقتصادی

ثبت سفارش برای واردات کالا به مناطق آزاد و ویژه لغو شد 

در همین حال ، از سال 1397. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دستوری برای ثبت سفارش واردات کالا بوده است و گزارش اخیر معاون فنی گمرک ایران حاکی از آن است که برای واردات کالا به داخل یا ترانزیت بین آنها نیازی به اجازه ثبت سفارش نیست.

مهرداد یامال اروانقی در گفت وگو با ترندونی ، جزئیات نشست مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرک ایران را تشریح کرد.

ثبت سفارش لغو و ثبت آماری انجام می شود

معاون فنی گمرک ایران با بیان اینکه در سال 1397 طبق تصمیم هیئت دولت ، برای ثبت سفارش ، واردات کالا به مناطق آزاد یا ترانزیت کالا بین تجارت آزاد ، صنعت و مناطق ویژه اقتصادی مورد نیاز بود: آخرین تصمیم و گزارش معاون رئیس جمهور وزارت اقتصاد و معاون وزیر امور پارلمانی کشور سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یا نقاط ورود ، بدون نیاز به ثبت سفارش.

به گفته وی ، پس از لغو الزام به ثبت سفارش ، واردات کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یا ترانزیت کالا بین مناطق فقط براساس ثبت آماری کالا و اطلاع دبیرخانه انجام می شود. شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.

اروانقی افزود: همچنین مقرر شد سازمان های منطقه آزاد و ویژه اقتصادی کلیه اطلاعات کالاهای وارداتی را به صورت آنلاین در اختیار گمرکات ایران قرار دهند.

لازم به ذکر است تا زمانی که ثبت سفارش در مناطق آزاد و ویژه اجباری نبود ، این مناطق از ثبت سفارش واردات کالا و در تأیید این شرط که به دلیل تغییر سیاست های ارزی پوشش 2 منطقه بود ، معاف شدند. در مورد عدم انطباق با قوانین و مقررات و ماهیت مناطق واکنش هایی نشان داده شده است.

افزایش تعرفه های مسافر

معاون فنی گمرک ایران همچنین اعلام کرد که در این نشست مشترک توافق شده است که تعداد خطوط تعرفه کالاهای مجاز با مسافر (در یک کارگروه) با همکاری گمرک ایران در دستور کار قرار گیرد.

شرایط حمل و نقل خودرو

آرونقی بار دیگر توافق نامه بین دبیرخانه شورای عالی و پلیس راهور ناجا را تکرار کرد و گفت: ترانزیت خارجی خودروهای دارای پلاک و پلاک در مناطق آزاد پس از ثبت آماری مورد تأیید دبیرخانه شورای عالی مانعی ندارد ، اما خودروهای آمریکایی و لوکس مانعی ندارند نخواهد شد

بازگشت مواد اولیه وارداتی به مناطق آزاد

براساس ماده 66 قانون گمرک ، معاون فنی گمرک ایران همچنین ادعا کرد که طی توافق نامه تصمیم گرفته شده است که پس از صادرات از طریق صادرات ، عوارض واردات پرداخت شده به واحدهای تولیدی واحد های خارجی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را پس دهد. مطابق با قوانین مربوطه

اما یک معامله ارزی

اروانقی به توافق دیگری که بین دبیرخانه مناطق عالی آزاد و ویژه اقتصادی ، گمرک و بانک مرکزی ایران منعقد شده اشاره کرد و افزود: به منظور حل و فصل مسائل تسویه ارز برای کالاهای وارد شده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ، گمرکات اجرایی ارزش صفر کالاهای وارداتی در ایران.

وی اظهار داشت که تصمیم گرفته شده است با ایجاد پیوند بین سیستم ، اطلاعات رسیدهای انبار کالاهای وارد شده به مناطق ویژه اقتصادی به سیستم گمرک ایران یا سیستم منطقه ویژه وارد شود.
معاون فنی گمرک ایران یادآوری کرد که این معاون گمرک ایران و همچنین نماینده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مسئول اجرای صحیح این توافق نامه ها و همچنین حل و فصل مسائل مربوطه خواهد بود. و مشکلات

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا