اقتصادی

افت تولید اکثریت محصولات معدنی

آمار تولید محصولات معدنی منتخب در بازه زمانی 1400 نشان می دهد که تولید بیش از نیمی از محصولات معدنی منتخب نسبت به سال 1399 کاهش یافته است که تولید برخی از آنها 25 درصد افزایش یافته است.

بر اساس آمار ترندونی، آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در 12 ماهه سال گذشته در مجموع 571 هزار و 100 تن شمش آلومینیوم تولید کرده که نسبت به 456 هزار و 400 تن در 12 ماهه 25.1 درصد رشد داشته است. 1399. و تولید محصولات معدنی منتخب بیشترین افزایش را داشت.

پس از شمش آلومینیوم بیشترین افزایش تولید مربوط به شیشه بوده که از یک میلیون و 158 هزار و 800 تن به یک میلیون و 400 هزار و 400 تن در سال رسیده و تولید این محصول معدنی 17.3 درصد افزایش یافته است.

تولید ظروف چینی در سالهای اخیر نسبت به سال مشابه 1399. تقریباً 10 درصد (9.1 درصد) به 61000 تن افزایش یافت. در مجموع 56600 تن از این محصول در 12 ماه از سال 1399 تولید شد.

این گزارش حاکی است که کمترین رشد تولید محصولات معدنی منتخب مربوط به کاتدهای مس و آلومینا است که تولید آنها به ترتیب 2.8 و 0.7 (هفت دهم) درصد رشد داشته است. از سال 1400 از ابتدا تا پایان سال 299 هزار تولید شد. تن مس کاتد و 230 هزار. و 700 تن آلومینا. تولید این دو محصول معدنی در یک سال در سال 1399 به ترتیب 290800 تن مس کاتد و 229100 تن آلومینا به ثبت رسید.

در مقابل، تولید فولاد خام کمترین (2.1 درصد) و چینی بهداشتی (16.4 درصد) بیشترین کاهش را نسبت به سال 1399 داشته است.

از فروردین تا پایان سال گذشته 28 میلیون. 40 هزار 100 تن فولاد خام و 727 هزار. 800 تن ظروف شیشه ای، در مقایسه با 28 میلیون. 664 هزار 700 تن فولاد خام و 744 هزار. 700 تن ظروف شیشه ای. 1399 تولید به ترتیب 2.1 و 2.3 درصد کاهش یافت.

محصولات فولادی نیز در دهه 1400 اول تولید شدند. 12 ماه، و تولید پنج درصد کاهش یافت و به 25 میلیون رسید. 205 هزار 100 تن. در مجموع در سال 1399 در مدت 12 ماه حدود 26 میلیون دستگاه تولید شد. 524 هزار 200 تن محصولات فولادی.

علاوه بر محصولات فولادی، تولید سیمان در 1400 متر. نسبت به سال 1399 9.1 درصد کاهش و از 69 میلیون افزایش یافت. 408 هزار 800 تن به 63 میلیون. 76 هزار 900 تن

تولید کنسانتره کربن و لوازم بهداشتی نیز بیشترین کاهش را داشته است. در 12 ماهه نخست سال گذشته به ترتیب یک میلیون و 474 هزار و 400 تن کنسانتره زغال سنگ و 98 هزار و 600 تن لوازم بهداشتی تولید شد که این رقم به ترتیب یک میلیون و 691 هزار و 800 تن کنسانتره کربن و 118 هزار تن لوازم بهداشتی بود. تولید به ترتیب درصد و 16.4 درصد کاهش یافت.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا