ورزش و تندرستی

اعلام برنامه رقابت‌های کشتی قهرمانی آسیا ۲۰۲۳

به گزارش شفاف، رقابت‌های کشتی قهرمانی آسیا از ۲۰ تا ۲۵ فروردین ماه در شهر آستانه کشور قزاقستان برگزار می‌شود.

برنامه این رقابت ها به وقت ایران شرح زیر است:

شنبه ۱۹ فروردین ماه

ساعت ۱۴:۳۰: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی

یکشنبه ۲۰ فروردین ماه

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰: مسابقات مقدماتی و شانس مجدد اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

دوشنبه ۲۱ فروردین ماه
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰: مسابقات مقدماتی و شانس مجدد اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲،‌۸۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲،‌۸۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

چهارشنبه ۲۳ فروردین ماه

ساعت ۱۳: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی آزاد

پنج شنبه ۲۴ فروردین ماه

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰: مسابقات مقدماتی و شانس مجدد اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

جمعه ۲۵ فروردین ماه

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰: مسابقات مقدماتی و شانس مجدد اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

دکمه بازگشت به بالا