عمومی

گذرگاه لوهانسک _ دونسک، گذر تاریخی دیکتاتوری

در ژوئن 1941، برای بزرگداشت سیصدمین سالگرد تهاجم ناپلئون بناپارت به روسیه، ارتش هیتلر با عبور نیروهای ناپلئون از اوکراین و چهارراه لوهانسک-دونتسک در شرق اوکراین، به مرز شوروی حمله کرد و به خاک اصلی شوروی رسید. ادامه جنگ، مشکل آذوقه و آذوقه، هر دو ارتش آن زمان کشور را به چنگ آورد و طی این گذر به کشورهای خود بازگشتند و سرانجام ناپلئون، هیتلر و ملت هایشان متحمل شکست و مصیبت بزرگی شدند.

80 سال بعد، لشکرکشی بزرگ دیگری در چهارراه لوهانسک – دونتسک در حال وقوع است که تنها جهت آن تغییر کرده است.

حمله ای که قرار بود مانند ناپلئون و هیتلر یک ضربه برق آسا باشد و ابتکار عمل مدافع را در دست بگیرد و ارتش پوتین در سه روز کیف پایتخت اوکراین را اشغال کرد و مانند جنگ های گرجستان و کریمه جهان را به دست آورد. این نیرو در محاسبات اشتباه کرد و در باتلاق اسراف خود گیر کرد.

به گفته برخی از تحلیلگران، روسیه تا کنون 800 میلیارد آسیب دیده است. روسیه تا کی می‌تواند این جنگ را کنترل کند، اما تنها چیزی که مشخص است این است که فرسایش جنگ به معنای شکستن پشت اقتصاد روسیه و رکود جدی برای این اقتصاد است که در سال‌های اخیر خوشحال کننده نبوده است.

جنگ در هر جای دنیا با وجود رنگ چشم و موهای قربانیان آن امری مذموم و غیرقابل توجیه است و امید است هر چه زودتر زشتی جنگی دیگر از جهان پاک شود. و روسیه آماده صلح خواهد بود امنیت جهانی حمله خود را متوقف خواهد کرد.

* امروز دکترای روابط بین الملل، موسسه مطالعات استراتژیک خاورمیانه، مدرس دانشگاه و مدیر گروه مطالعات مناقشه و همکاری در خاورمیانه

دکمه بازگشت به بالا