اقتصادی

کشت فراسرزمینی؛ فرصت یا تهدید؟

ترندونی/خوزستان معاون بهبود زراعی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان درباره احتمال یا تهدید کشت فراسرزمینی توضیحاتی ارائه کرد.

تورج نوروزی در گفت وگو با ترندونی، در پاسخ به این سوال که آیا کشت فراسرزمینی را می توان فرصتی برای کشاورزی کشور دانست یا باید به آن به عنوان تهدید نگاه کرد، تصریح کرد: از نظر کشاورزی، کشت فراسرزمینی است. فرصت بسیار خوبی برای کشور است.

وی افزود: با توجه به بحران آب در کشور و خشکسالی که در سال های اخیر گریبانگیر کشور شده است، کشت فراسرزمینی می تواند فرصتی برای افزایش تولیدات کشاورزی کشور و تامین محصول مورد نیاز فراهم کند.

معاون بهبود زراعی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: شاید از نظر اشتغال، کشت فراسرزمینی را بتوان تهدیدی دانست، اما باید توجه داشت که در شرایط خشکسالی کنونی کشور، چنین کشت می تواند بسیار خوب باشد. فرصتی برای رشد محصولات غنی از آب است.”

نوروزی بیان کرد: استفاده از زمین، آب و امکانات کشوری دیگر برای کشت محصولات کشاورزی و سپس واردات محصولات تولیدی به کشور مزیت بسیار خوبی است که باید با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: اگرچه این کشت‌ها نیازمند نیروی کار همان کشور است، اما مزیت آب مهمترین چیزی است که امکان کشت فراسرزمینی را برای ما فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه کشت فراسرزمینی برای محصولات پرآب بسیار موثر است و باید در دستور کار دولت قرار گیرد، ادامه داد: اگر شرایطی فراهم شود که محصولات پرآب مانند صافیات در کشورهای دیگر کشت و سپس برای مصرف وارد کشور شود. اتفاق بسیار خوب و موثری است.

معاون توسعه تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به اینکه کشت فراسرزمینی را باید از منظر حفظ منابع آب دید، گفت: بهترین راهبردی که در شرایط فعلی کشاورزی می توان در نظر گرفت، حمل است. کشت استراتژیک در داخل کشور انجام شود، در حالی که محصولات پر آب در کشورهای دیگر به صورت فراسرزمینی کشت می شود و محصولات آنها به کشور وارد می شود.

نوروزی ادامه داد: در شرایط فعلی منابع آب داخلی باید به محصولات استراتژیک که نیاز به توسعه دارند اختصاص داده شود و کشت فراسرزمینی بهترین گزینه است تا بتوانیم به جای کشت محصولات غیراستراتژیک در کشور دیگری کشت کنیم. آنها را در داخل یک کشور پرورش دهید و با استفاده از منابع آبی آن کشور رشد دهید.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا