اقتصادیعمومیکسب و کار ایرانی برتر

دانلود کتاب روانشناسی پرورشی نوین

دانلود کتاب روانشناسی پرورشی نوین

دانلود کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر سیف ، هدف های کلی این کتاب برای معلمان فعلی و آتی نوشته شده است؛ اما تمام کسانی که به صورت حرفه ای با غیر حرفه ای و مستقیم یا غیر مستقیم به آموزش و هدایت یادگیری دیگران می پردازند می توانند از موضوع های متنوع آن بهره بگیرند. هدفهای کلی این کتاب به این صورت هستند: 1. کسب دانش و مهارت های لازم درباره اصول و مبانی روانشناسی پرورشی به عنوان یک علم. 2. کسب توانایی تشخیص، تحلیل، و تفسیر مسائل و مشکلات تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان. 3. کسب توانایی حل کردن مسائل و مشکلات تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان در محیط آموزشگاه. 4. آشنا شدن با نظریه ها، قوانین، و اصول روانشناسی یادگیری و انگیزش.

دانلود کتاب مبتکران زبان شهاب اناری ، فصول کتاب بر اساس ذهنی نویسندگان از اولویت بخش های مختلف زبان کنکور بوده است، بطوری که اولویت اصلی با زبان انگلیسی پایه دوازدهم بوده، پس از آن مرور پایه های یازدهم و دهم و در نهایت هم مرور کلی پایه های هفتم تا نهم انجام شده است. همچنین چینش بخش های مختلف به روال معمول کتاب های کنکوری زبان انجام شده است.

حسابداری پیشرفته 1 جمشید اسکندری pdf ، دانلود کتاب حسابداری پیشرفته 1 اثر جمشید اسکندری pdf 230 صفحه با بالاترین کیفیت، نحوه ارائه مطالب در این کتاب به این صورت است که در ابتدای هر فصل، درس های مربوطه به طور مختصر و در عین حال جامع بیان شده و مثال های قابل حل با هر مبحث بهتر در رابطه با آن مبحث ارائه می شود. در ادامه فصل سوالات و مسائل چهارگزینه ای ارائه شد. در طرح این پرسش ها و مشکلات، تلاش شد تا با ایجاد و افزایش خلاقیت دانش آموزان، ابتکار عمل و اعتماد به نفس دانش آموزان تضمین شود، بنابراین خوانندگان تشویق می شوند به جای در نظر گرفتن ایده های دیگران، از ایده های خود استفاده کنند.

دکمه بازگشت به بالا