اقتصادیعمومیکسب و کار ایرانی برتر

دانلود کتاب روانشناسی پرورشی نوین

دانلود کتاب روانشناسی پرورشی نوین

دانلود کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر سیف ، هدف های کلی این کتاب برای معلمان فعلی و آتی نوشته شده است؛ اما تمام کسانی که به صورت حرفه ای با غیر حرفه ای و مستقیم یا غیر مستقیم به آموزش و هدایت یادگیری دیگران می پردازند می توانند از موضوع های متنوع آن بهره بگیرند. هدفهای کلی این کتاب به این صورت هستند: 1. کسب دانش و مهارت های لازم درباره اصول و مبانی روانشناسی پرورشی به عنوان یک علم. ٢. کسب توانایی تشخیص، تحلیل، و تفسیر مسائل و مشکلات تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان. ٣. کسب توانایی حل کردن مسائل و مشکلات تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان در محیط آموزشگاه. ۴. آشنا شدن با نظریه ها، قوانین، و اصول روانشناسی یادگیری و انگیزش.

 

دانلود کتاب مبتکران زبان شهاب اناری ، فصول کتاب بر اساس ذهنی نویسندگان از اولویت‌ بخش‌های مختلف زبان کنکور بوده است، بطوری که اولویت اصلی با زبان انگلیسی پایه دوازدهم بوده، پس از آن مرور پایه‌های یازدهم و دهم و در نهایت هم مرور کلی پایه‌های هفتم تا نهم انجام شده است. همچنین چینش بخش‌های مختلف به روال معمول کتاب‌های کنکوری زبان انجام ‌شده است.

حسابداری پیشرفته 1 جمشید اسکندری pdf ، دانلود کتاب حسابداری پیشرفته 1 اثر جمشید اسکندری pdf 230 صفحه با بالاترین کیفیت، نحوه ارائه مطالب در این کتاب به این صورت است که در ابتدای هر فصل، درس های مربوطه به طور مختصر و در عین حال جامع بیان شده و مثال های قابل حل با هر مبحث بهتر در رابطه با آن مبحث ارائه می شود. در ادامه فصل سؤالات و مسائل چهارگزینه ای ارائه شد. در طرح این پرسش‌ها و مشکلات، تلاش شد تا با ایجاد و افزایش خلاقیت دانش‌آموزان، ابتکار عمل و اعتماد به نفس دانش‌آموزان تضمین شود، بنابراین خوانندگان تشویق می‌شوند به جای در نظر گرفتن ایده‌های دیگران، از ایده‌های خود استفاده کنند.

دکمه بازگشت به بالا