چند نکته درباره درگیری حماس و اسرائیل

حمله پیشدستانه جنبش حماس و گروه جهاد اسلامی به سرزمین های اشغالی نشان داد که:

۱- اسرائیلی ها نتوانسته اند برنامه گسترده مقاومت فلسطینی را در تهاجم به سرزمین های اشغالی پیش بینی کنند و شکست اطلاعاتی سختی خورده اند.

۲- اسرائیلی ها به شدت از نظر امنیتی و نظامی آسیب پذیرند و قادر به حفظ امنیت صهیونیست ها نیستند.

۳- سامانه های سپر موشکی و گنبد آهنین قادر به جلوگیری از راکت های فلسطینی ها نیستند.

۴- فلسطینی ها برای اولین بار توانسته اند تعداد زیادی نظامی اسرائیلی را اسیر کنند تا بتوانند با تبادل آنها، اسرای فلسطینی را آزاد کنند.

۵- در صورت تداوم مقاومت فلسطینی، امکان بقای اسرائیل علیرغم حمایت آمریکا و اروپا در درازمدت وجود ندارد.

۶- برقراری رابطه اسرائیل با کشورهای عربی، تضمین کننده امنیت و بقای اسرائیل نیست.

۷- پیروزی های فلسطینی ها تنها با حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی ایران تداوم یافته است.

۸- اگر کشورهای عربی و اسلامی به جای تلاش برای برقراری ارتباط با اسرائیل به حمایت از فلسطینی های آواره و فقیر بپردازند، امکان تشکیل دولت فلسطینی در سرزمین های اشغالی وجود دارد.

۹- مردم کشورهای مختلف اگر همه باهم علیه اشغالگری متحد شوند، به قول امام خمینی هر کدام یک سطل آب بریزند، اسرائیل را آب خواهد برد.

۱۰- امکان آزادسازی سرزمین های اشغالی فلسطینی ها در کرانه باختری و نیز سرزمین های شبعا در لبنان و بلندی های جولان در سوریه در یک قیام عمومی فلسطینی ها با کمک گروه های مقاومت وجود دارد.

فاعتبروا یا اولی الابصار*

۳۱۱۳۱۳

دکمه بازگشت به بالا