عمومی

واکاوی اثرات کمیته‌های حسابرسی در بازارهای سرمایه و پول

مسئله “افت اعتبار” در بازار یکی از موضوعات مهمی است که اگر سازمانی ساختار نظارتی قوی نداشته باشد ، می تواند خطر رفتارهای اخلاقی و استانداردهای حرفه ای را افزایش دهد و حتی منجر به تقلب در شرکت ها شود. ضرورت پرداختن به این موضوع در چارچوب حاکمیت شرکتی و حاکمیت شرکتی به منظور بهبود عملکرد و پاسخگویی در برابر ذی نفعان و همچنین برای ارتقا the سطح استقلال نظارت داخلی ، تأسیس و تشکیل شرکت ها به درستی مشخص شده است. کمیته های حسابرسی مورد توجه جدی قرار گرفته اند ، می توان گفت که کمیته حسابرسی یکی از ارکان اصلی سیستم حاکمیت شرکتی است.
علاوه بر حفظ و درک انتظارات قانونی و مصوبات هیئت مدیره شرکت ها ، کمیته های حسابرسی باید بتوانند ابزارهای دقیق برای شناسایی نقض احتمالی صورت های مالی و ارائه راه حل های عملی و دقیق برای رفع آنها ارائه دهند.

این کمیته ها همچنین باید از روشهای مدرن برای اطمینان از عملکرد شفاف فرآیندهای شرکت ، به ویژه گزارشگری مالی شرکت ها ، استفاده کنند.
اگرچه کمیته های حسابرسی به طور مستقیم در تهیه و تهیه صورت های مالی و حسابرسی های مستقل نقش ندارند ، اما نقش اساسی را در اطمینان از قابلیت اطمینان و استانداردهای این گزارش ها و روش ها بازی می کنند.
البته باید توجه داشت که کمیته های حسابرسی باید به طور مداوم به روز شوند و رویکردی منظم و حرفه ای داشته باشند تا علاوه بر کارآمد بودن ، مشاوران موثر و معتبری برای سهامداران و سهامداران شرکتی نیز باشند.

در آخر ، باید توجه داشت که در صنایع پول و مالی ، مانند بیمه ، بازارهای سرمایه و بانکداری ، ماهیت خاص این صنایع اهمیت کمیته های حسابرسی م effectiveثر در حفظ وضعیت و قدرت گزارشگری مالی را دو چندان کرده است. کار کمیته های حسابرسی را می توان گامی م effectiveثر و استراتژیک در ایجاد ارزش های جدید برای شرکت ها دانست.

* منتشر شده در خبرگزاری ترندونی

دکمه بازگشت به بالا