عمومی

هشدار درباره بن‌بست طرح دارویار

به گفته نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، اگر همین وضعیت (پرداخت مالیات به داروخانه ها) ادامه پیدا کند، ممکن است طرح خوب دارو به بن بست برسد و اگر این اتفاق بیفتد، مردم متضرر خواهند شد. افزایش ناگهانی و حتی دو برابر شدن قیمت دارو، تحت فشار قرار خواهند گرفت.»

به گزارش ترندونی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، دکتر. سیدعلی فاطمی در گفتگو با روزنامه خراسان او به دلیل عدم پرداخت مالیات به داروخانه ها به شدت از تامین اجتماعی شاکی است. وی درباره بن بست طرح داروار هشدار می دهد: «دوبار با رئیس جمهور نامه زدیم و صمیمانه درباره مشکلات موجود و عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت دارو به داروخانه ها صحبت کردیم. “

فاطمی ادامه می دهد: اکنون حدود سه ماه از شروع طرح درور می گذرد و تامین اجتماعی یک ریال بابت اعتبارات این طرح به داروخانه ها پرداخت نکرده است و آنچه در این مدت پرداخت کرده اند مربوط به بدهی دوم بوده است. نیمی از دهه 1400 اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، ممکن است طرح خوب دارو به بن بست برسد و اگر این اتفاق بیفتد، مردم به دلیل افزایش ناگهانی قیمت داروها متضرر می شوند و تحت فشار قرار می گیرند».

فاطمی گفت: اکنون برخی داروخانه ها دیگر حاضر به عرضه داروهای بیمه ای به مردم نیستند. از آنجایی که داروخانه اکنون دارو را با قیمت شهریور 1400 به مردم می فروشد، خود آن را با افزایش قیمت های جدید از تولیدکننده خریداری می کند. این در حالی است که یکی از ماموران سازمان برنامه و بودجه قبل از شروع طرح داروور قول داده بود تا 72 ساعت مابه التفاوت دارو را به داروخانه ها پرداخت کنیم. اکنون که وعده 72 ساعته بعد از حدود سه ماه محقق نشده است و تامین اجتماعی هیچ کاری در این خصوص انجام نمی دهد زیرا داروخانه ها تحت فشار هستند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا