حوادث و رویدادها

نیاز پزشکی قانونی به ۴ سوله بحران در تهران

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص نقش این سازمان در حوادث غیرمترقبه گفت: سازمان پزشکی قانونی کشور یکی از دستگاه های پیشرو در اورژانس است و رفع مشکلات آن در این زمینه به این سازمان در ارائه خدمات بهتر کمک می کند. در زمان بحران ها و حوادث.»کرد.

به گزارش ترندونی، عباس مسجدی در نشست با استاندار تهران که به منظور تبریک سال نو، تشریح فعالیت ها و بیان مشکلات سازمان و پزشکی قانونی استان تهران برگزار شد، گفت: پزشکی قانونی یکی از دستگاه های مهم این ایام است. بحران و مراقبت از اجساد و اجساد. در این حوادث و ارائه خدمات مناسب در این بخش است که به فضاهای مناسب به ویژه از نظر فضای فیزیکی و تجهیزات نیاز است.

وی با بیان شرایط خاص استان تهران و اهمیت امکانات لازم در زمان بحران، گفت: پزشکی قانونی برای تحت پوشش قرار دادن مناطق ۲۲ گانه تهران و ادامه خدمات رسانی و انجام وظایف خود به چهار سوله بحران نیاز دارد. در این زمینه باید به سازمان کمک های لازم صورت گیرد.

مسجدی همچنین از کمک و همکاری استانداری تهران با پزشکی قانونی قدردانی کرد و خواستار مساعدت در تکمیل دو پروژه سردخانه و اورژانس مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی تهران شد که به دلیل کمبود پروژه تکمیل نشد. منابع مالی.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به حجم زیاد خدمات و مراجعات فراوان به پزشکی قانونی در استان تهران، مشکلات این اداره کل در فضای فیزیکی را مورد توجه قرار داد و خواستار احداث ساختمان های مناسب شد. برای پزشکی قانونی در بهارست، قرچک، شهر قدس و ملارد آبروی مردم و کارگران این شهرها باشد.

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی، منصوری استاندار تهران نیز در این جلسه با تاکید بر اهمیت و اهمیت پزشکی قانونی در حوادث و بحران ها، قول مساعدت برای رفع مشکلات و نواقص این سازمان را داد.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا