جامعه و خانواده

متقاضیان فاز پنج و شش طرح نهضت ملی مسکن توجه کنند

ترندونی/ قم اداره راه و شهرسازی استان کومو در خصوص وضعیت متقاضیان فاز پنجم و ششم طرح نهضت ملی مسکن اظهار نظر کرد.

متقاضیان با سرعت مناسب و مورد نظر در حال بررسی هستند.

متقاضیانی که وضعیت «در انتظار حساب» دارند، تقریباً 10 روز دیگر نمایه خود را به «باز کردن حساب» تغییر خواهند داد.

سپس دو پیامک برای متقاضی ارسال می شود. پیامک اول با مشخصات و شماره حساب بانکی متقاضی خواهد بود و روز بعد پیامک دوم مبلغ واریزی اعلام خواهد شد.

متقاضی 15 روز از لحظه دریافت پیامک، مهلت پرداخت مشارکت اولیه را دارد. این مدت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و عدم پرداخت به موقع سهم اولیه موجب حذف متقاضی از طرح مسکن نهضت ملی می شود.

پس از پرداخت سهم اولیه، اقدام خاصی مانند مراجعه به اداره کل راه و شهرسازی استان یا تحویل مدارک و فیش های بانکی لازم نیست.

حدود مرداد ماه سهم دوم متقاضیان 20 میلیون خواهد بود که از طریق پیامک به اطلاع آنها خواهد رسید.

جزئیات و جداول سپرده ها و کل مبلغ سپرده متعاقبا ارائه خواهد شد.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا