اقتصادی

سنگ بانک‌ها جلوی پای بهزیستی

رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه امسال 10 هزار نفر از بند ب قانون بودجه شانزدهم به سازمان بهزیستی اختصاص یافت. فقط برای اشتغال و بالاتر از همه حقوق، شرایط ازدواج و تولد فرزند و سپس اشتغال فراهم می شود، بنابراین برای دریافت تسهیلات اشتغال از بانک ها با مشکل مواجه هستیم.

سید محمد حسن صافی در گفت وگو با ترندونی. با ادعای اختصاص مبلغ 10 میلیارد تومان به سازمان بهزیستی برای موسسات استخدامی زیرمجموعه 1401. بند ب قانون بودجه شانزدهم و به بانک ها گفته شد، گفت: این مبلغ معادل 3000 میلیارد تومان بوده است. سال گذشته

وی افزود: البته از آنجایی که بانک ها می گویند منابع تبصره 16 ب فقط برای اشتغال نیست، ابتدا ازدواج و فرزندآوری و سپس اشتغال است، مشکل پرداخت داریم. خدمات از بانک ها

رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه سهم بانک ملی در تامین این 10 هزار بهای میلیاردی 15 درصد است که معادل 1500 میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: تا این لحظه بانک ملی یک ریال وجوه به سازمان بهزیستی پرداخت نکرده است و امسال نیز 20 درصد از کل منابع بهزیستی را هزینه کرده است. می تواند دریافت کند.

وی تصریح کرد: در این خصوص سازمان بهزیستی با کمیسیون اقتصادی سیما، وزارت کار، وزیر کشور و وزیر اقتصاد، اتاق محاسبات و سازمان بازرسی مکاتبه کرد. اکنون انتظار داریم که اگر سازمان بهزیستی تکلیف ایجاد بیش از 64 هزار در برنامه ششم توسعه را تعیین کرد. مشاغل، پس سهم بانک ها به ویژه بانک ملی در تامین منابع کجاست؟

با بیان اینکه سازمان بهزیستی در برنامه ششم توسعه سال 1401 را هدف گذاری کرده است ایجاد 63 هزار صافی و 726 شغل برای افراد تحت پوشش وی یادآور شد: طبق تعهدی که در وزارت کار و سامانه نظارتی وزارت کار داریم. بهزیستی تا کنون توانسته ایم 45 درصد از تعهدات خود را عمل کنیم البته بهزیستی تنها با پرداخت وام شغل ایجاد نمی کند بلکه مدل های دیگری مانند اشتغال سه درصد معلولان، اشتغال افراد در مراکز مجاز را نیز در نظر گرفته است. توسط سازمان، توانبخشی جامعه، گروه های مالی خرد برای زنان و افراد معلول، راه های دیگر . شغل ایجاد می کنند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا