جامعه و خانواده

خطر بردگی مدرن بیخ گوش زنان و دختران

ترندونی/ خراسان رضوی بر اساس گزارش یونیسف و سازمان بین المللی کار در ماه ژوئن. بر اساس داده های منتشر شده، تقریباً 80 میلیون کودک بین 5 تا 17 سال مجبور به انجام فعالیت های خطرناکی به نام اشکال مدرن برده داری هستند.

کارشناسان می گویند: با توجه به رکود اقتصادی و تعطیلی مدارس به دلیل شیوع این بیماری همه گیر، این کودکان ممکن است ساعات بیشتری کار کنند یا در شرایط بدتری کار کنند و بسیاری از آنها به دلیل از دست دادن کار و درآمد خانوادگی در بدترین وضعیت کاری قرار بگیرند. بچه ها مجبورن

یونیسف و سازمان بین المللی کار (ILO) به زنان و کودکان هشدار می دهند که خطر برده داری امروزی را افزایش دهند.

همزمان با روز جهانی برده داری در 2 دسامبر، سازمان ملل هشدار می دهد که زنان و کودکان در معرض خطر بالای برده داری مدرن هستند و چالش های جهانی مانند اپیدمی کووید-19، تغییرات آب و هوایی و درگیری های مسلحانه آسیب پذیری های موجود را تشدید می کند.

بر اساس برآوردهای غیررسمی کارشناسان، از هر 130 زن و دختر، یک نفر با اشکال مدرن برده داری مانند ازدواج اجباری، بردگی اجباری یا اجباری، کار اجباری و بردگی بدهی مواجه است.

به گفته کارشناسان، سطوح بالایی از استثمار در زنجیره های عرضه جهانی نیز حاکم است، که اغلب برای تشدید و تعمیق نابرابری های جنسیتی به استثمار نیروی کار متکی هستند.

آنها استدلال کردند که “نابرابری جنسیتی در نهاد اشکال مدرن برده داری نهفته است.”

کارشناسان می گویند که همه اشکال برده داری باید برای همه از جمله زنان و کودکان پایان یابد.بردگی ننگ بشریت است و در قرن بیست و یکم قابل تحمل نیست.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا