اقتصادی

حلقه مفقوده کشاورزی در کشور به فراموشی سپرده شده است

رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان در شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی از ظرفیت کشاورزی در استان های مولد کشور غفلت کرد و خوزستان می تواند به قطب کشت گندم خاورمیانه تبدیل شود.

قاسم ساعدی در گفت وگو با ترندونی، درباره وضعیت تامین آب کشاورزی در کشور، اظهار کرد: خوزستان به عنوان انبار گندم خاورمیانه شناخته می شود. همانطور که اوکراین با مساحت کم خود انبار گندم جهان است، خوزستان نیز در صورت توجه می توانست گندم جهان را تامین کند. اگر منابع آبی استان به درستی مدیریت شود و روش های نوین کشاورزی به کشاورزان استان معرفی شود، خوزستان می تواند تمام گندم خاورمیانه را تامین کند.

کشت گندم فراموش شد

وی در ادامه تصریح کرد: اما ما امروز کجا هستیم؟ آیا وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزی استان خوزستان توجه کافی داشته است؟ آیا حداقل آسیب شناسی لازم در حوزه کشاورزی انجام شده است؟ به عنوان نماینده استان باید بگویم خیر. متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی از ظرفیت کشاورزی در استان های حاصلخیز کشور غفلت کرد. حلقه مفقوده تولید محصولات کشاورزی به ویژه گندم در کشور به فراموشی سپرده شده است.

نماینده اهالی دشت آزادگان در شورای اسلامی تصریح کرد: امروز مردم نگران و ناراحت هستند. مردم خوزستان بعد از دو سال خشکسالی دو سال کار نکردند. وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو دو نهاد اصلی متولی کشاورزی هستند و نباید از کشت گندم به عنوان یکی از نیازهای اصلی کشور غافل شد. خوزستان رتبه اول تولید گندم در کشور را دارد و نباید فراموش کرد.

بخش کشاورزی را نباید نادیده گرفت

وی همچنین تاکید کرد: نباید بی تفاوت از مشکل آب کشاورزی غافل شد. وزیر نیرو و وزیر جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشند. محصولات کشاورزی به طور موثر اقتصاد کشور را تقویت می کند. ما باید تولید داخلی را ارتقا دهیم. من به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان حرکت خاصی از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای توجه به کشاورزی استان که قطب کشاورزی کشور است، نمی بینم. حداقل باید کارگروه مشترکی برای حل این مشکل تشکیل می شد. کشاورزی کشور در اوج بی تفاوتی رنج می برد و این وضعیت کاملا غیرقابل قبول است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا