فرهنگ و هنر

جامعه‌شناسی فوتبال در بافتی جهانی

کتاب «جامعه شناسی فوتبال در یک زمینه جهانی» به بررسی پیچیدگی های تاریخی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این ورزش در اروپا، آفریقا، اقیانوسیه، آسیا و آمریکای شمالی و جنوبی می پردازد. این کتاب با رویکردی موضوع محور، تحولات کلیدی و مسائل جامعه شناختی در فوتبال را تحلیل می کند و موضوعاتی مانند: «تاریخ فوتبال و گسترش جهانی»، «نقش خشونت»، «فیفا و نهاد حاکم بر فوتبال» را بررسی می کند. ، “نژاد، نژادپرستی و سفیدی.” ، “جنسیت”، “ماهیت در حال تغییر هواداران”، “رسانه ها و انقلاب مالی در فوتبال”، “تبدیل بازیکنان به افراد مشهور جهانی” و “رشد جهانی لیگ ها در سراسر جهان”.

گزارش در مورد ترندونی و به گفته پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات، نویسنده این کتاب، جیم کولند، استاد علوم اجتماعی دانشگاه لافبورو (انگلیس)، با استفاده از مثال‌های مختلف از سراسر جهان، در هر فصل از کتاب، فرهنگ‌های مختلف و تغییرات اجتماعی، به ویژه از دهه 1990. دهه ای که در آن رابطه فوتبال با رسانه ها و دیگر شبکه های بین المللی مهم و از نظر مالی سودآور شد. نویسنده این کتاب معتقد است اگرچه فوتبال محبوب ترین ورزش در هیچ کشوری نیست، اما کشورهای بیشتری مانند برزیل، روسیه، هند و چین از قدرت فوتبال برای اهداف اجتماعی-فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استفاده می کنند. به عنوان مثال، هنگام برگزاری مسابقات چند ملیتی مانند جام جهانی.

حمید پورنگ مترجم این اثر در یادداشتی با اشاره به اینکه فوتبال یکی از مهمترین پدیده های اجتماعی و حتی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قرن 20 و 21 است، می گوید که جامعه شناسی خیلی دیر به مطالعه این ورزش پرداخت. او معتقد است اگرچه فوتبال مدرن در قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم شکل گرفت، اما این همان دوره ای است که جامعه شناسی آرام آرام در حال رشد بود، نگاهی به آثار بزرگان این رشته نشان می دهد که هیچ کدام به آن توجه نکرده اند. به این پدیده از دیدگاه جامعه شناختی و حتی در دوره های بعد، علیرغم دهه 1930. با شروع جام جهانی و تعداد زیاد تماشاگران، هنوز در مقالات علوم اجتماعی تمرکزی روی فوتبال نیست. متفکران زمان

مترجم کتاب «جامعه شناسی فوتبال در بستری جهانی» معتقد است شاید بتوان ادعا کرد که این غفلت و غفلت عمدی بوده است، چرا که از دیرباز فوتبال به عنوان سرگرمی خالی از تمدن و همراه با خشونت و خشونت طبقه کارگر تلقی می شده است. طبقات پایین جامعه که جامعه شناسی و برج عاج که عمدتاً معطوف به توسعه کلان جوامع (به ویژه جوامع مدرن) و درک کنش انسانی متمدن اروپایی بودند، شایسته مطالعه نبودند. اما در دهه های اخیر به ویژه از دهه 1980 مقوله فوتبال مورد توجه جدی جامعه شناسان و دانشمندان علوم اجتماعی قرار گرفته و آثار و مطالعات متعددی در این زمینه منتشر شده است.

در سال 2015 کتاب “جامعه شناسی فوتبال در زمینه جهانی” را منتشر کرد که در سال 2017 منتشر شد ترجمه و انتشار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، یکی از این آثار است که به تحلیل این ورزش و ارتباط آن با دیگر پدیده های اجتماعی می پردازد. از دیدگاه جامعه شناختی فرهنگ امروزی می پردازد. یکی از نقاط قوت کتاب این است که به جای محدود شدن به نظریه های خاص، از نظریه های جامعه شناختی بر اساس حوزه های مورد مطالعه استفاده می کند.

همچنین هر قسمت از کتاب به گونه ای تنظیم شده است که علاوه بر سیر تاریخی، سایر جنبه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این ورزش در سطح جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

جامعه شناسی فوتبال در زمینه جهانی

کتاب جامعه شناسی فوتبال در بستر جهانی

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا