اقتصادی

تکلیف مجلس به وزارت کشاورزی برای افزایش تولید محصولات اساسی کشاورزی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت جهاد کشاورزی دستور دادند در سال 1401 تولید محصولات اساسی کشاورزی را حداقل 10 درصد افزایش دهد.

به گزارش ترندونی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سومین جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در جریان بررسی بند هزینه لایحه لایحه بودجه 1401 مجلس شورای اسلامی؛ تبصره 8 (ح) و (ت) لایحه اصلاح و تصویب شد.

طبق تبصره 8 (ح)؛ وزارت جهاد کشاورزی موظف است مازاد اموال منقول و غیرمنقول و لوازم مربوط به آن را تا سقف سیصد هزار میلیارد ریال بفروشد و در ردیف درآمدی 210232 مندرج در جدول (5) این قانون قرار دهد. .

وجوه دریافتی از این محل در حساب اختصاصی در خزانه داری کل کشور از محل ردیف 530-41 در جدول (9) به وجوه حمایت از توسعه استان، کشاورزی تخصصی و کشاورزی واریز می شود.
این محصولات صرفا جهت مشارکت دولت در اعتبارات حمایت از توسعه بخش کشاورزی و یارانه ها، کمک های فنی و اعتباری، یارانه ها و محصولات با اولویت کشت، تحقیق و توسعه جهت ابلاغ به وزارت جهاد کشاورزی واریز می شود. مدل. کشاورزی و فناوری دانش بنیان و همچنین صنعت طیور و طیور خط آرین توسط شرکت های دانش بنیان، کشاورزی قراردادی، توسعه کشاورزی مدرن و سیستم های پرتودهی محصولات کشاورزی، زیرشبکه های آبیاری و زهکشی، عملیات مدیریت حوضه آب، خاک و عملیات آب، آبرسانی و راه های عشایری، مدیریت اصلاح و بهسازی خاک های کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایه گذاری در صادرات و خرید محصولات کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فعالیت های مرتبط.

همچنین وزارت جهادکشاورزی موظف است تولیدات داخلی محصولات اساسی کشاورزی را نسبت به ۱۴۰۰ حداقل ده درصد (۱۰ درصد) افزایش دهد به ویژه زیتون، گندم، جو، دانه های روغنی، آبرسانی و جاده های عشایری در مناطق کم برخوردار. و هر سه ماه یکبار به کمیسیون های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و گزارش های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات گزارش دهد.
آیین نامه اجرایی این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی، وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. .

طبق تبصره 8 (ط)؛ مجتمع ها و شهرک های کشاورزی مصوب هیأت وزیران از مزایای موضوع ماده (81) قانون الحاقیه برخی مواد قانون تنظیم مقررات مالی دولت (2) بهره مند می شوند.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا