برون مرزی

ایران تحریم‌های آمریکا را محکوم کرد

اسدالله اشراق جهرمی در این دیدار با غیرقانونی و غیرقانونی خواندن سیستم تحریمی آمریکا، آن را نقض کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیکی به ویژه در شرایط شیوع کرونا دانست، زیرا این امر مانع از همکاری کشورها بر اساس ماده 10 می شود. . مبارزه با تهدیدات بیولوژیکی

نهمین کنفرانس بازنگری کنوانسیون سلاح های بیولوژیکی به مدت سه هفته در ژنو برگزار می شود. در این نشست طرفین در حال بررسی راه هایی برای تقویت معاهده منع سلاح های سمی و بیولوژیکی و جهانی بودن آن هستند. علاوه بر تعهدات خود مبنی بر ممنوعیت هرگونه دستیابی، تولید و نگهداری سلاح‌های میکروبی، باید در زمینه فناوری‌های بیولوژیکی صلح‌آمیز و انتقال تجربیات، دانش و فناوری‌های بیولوژیکی به ویژه به کشورهای در حال توسعه با یکدیگر همکاری کنند. کنوانسیون . . تعهدی که نه تنها از سوی کشورهای غربی، بلکه رژیم های سخت گیرانه کنترل صادرات و به ویژه تحریم های غیرانسانی آمریکا به آن عمل نکرده اند.

مدیرکل صلح و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه درباره پیامدهای اپیدمی کرونا که تمام ابعاد زندگی انسان‌ها را تحت الشعاع قرار داده و بزرگترین تهدید را برای سلامت عمومی انسان ایجاد کرده است، گفت: سیستم تحریم‌های آمریکا که دسترسی را محدود می‌کند. کشورهای تحت تحریم واکسن ها و فناوری های مرتبط، تولید واکسن و تجهیزات پزشکی را به شدت محدود کرده و اقدامات واشنگتن را ناقض تعهداتش بر اساس مفاد کنوانسیون محکوم و اعلام کرده است.

وی همچنین حمایت کشورمان از اهداف این معاهده را اعلام کرد و بر پایبندی کشورمان به مفاد آن به عنوان اولین معاهده ای که اعضای خود را از دستیابی و در اختیار داشتن سلاح های بیولوژیکی به طور کامل منع می کند، تاکید کرد و این کنوانسیون اهداف آن را به شدت تضعیف کرده و ضروری است. تا این کشور سیاست خود را کنار بگذارد و به کشورهای دیگر در این زمینه بپیوندد.

نماینده کشورمان همچنین به عدم حضور رژیم صهیونیستی در این کنوانسیون توجه کرد و خواستار آن شد که جامعه جهانی برای جهانی شدن این کنوانسیون به ویژه وادار کردن این رژیم به پیوستن به معاهدات خلع سلاح، اقدامات عاجل انجام دهد.

311311

دکمه بازگشت به بالا