عمومی

انتشار اوراق مالی اسلامی از هفته اول خرداد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ترندونی ،

طبق گفته وزارت اقتصاد و دارایی ، وزارت اقتصاد و دارایی (خزانه داری کل کشور) ، در انجام وظایف قانونی و حرفه ای خود ، به نتایج “روند متغیرهای اقتصادی” و “تجزیه و تحلیل روند” ” معیارهای پایداری بدهی “دولت سناریوهای مختلفی را ارائه می دهد” و “پیش بینی ورودی و خروجی بودجه دولت به خزانه داری کشور” و همچنین تلاش برای دستیابی به درجه قابل قبول سازگاری سیاست با سیاست گذار پولی “تصمیم به صدور و انتشار اوراق بهادار تضمین شده اسلامی از 1400 به بعد قانون بودجه از هفته اول ژوئن در سراسر کشور در حال اجرا است.

طبق ترتیبات وزارت اقتصاد و دارایی ، به منظور حداكثر مشاركت موسسات بازار پول و سرمایه ، متقاضیان می توانند درخواست این اوراق را از جمله مقدار و مبلغ درخواستی ارائه دهند. تاریخ انتشار در سیستم بازار بین بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی. در دسترس بانک ها و م institutionsسسات اعتباری غیر بانکی) و ثبت نام در سامانه نقل قول شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران (در دسترس واسطه های مجاز در سیستم معاملات فرابورس) ایران)

دکمه بازگشت به بالا