جامعه و خانواده

آبخیزداری مناسب‌ترین روش برای کاهش خسارت سیل و خشکسالی

مدیرکل دفتر کنترل سیل و آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور اجرای طرح های آبخیزداری را مناسب ترین راه برای کاهش خسارات ناشی از سیل و خشکسالی دانست و گفت: آبخیزداری یکی از زیرساخت هاست. فعالیت ها. توسعه پایدار نقش اساسی در تضمین امنیت غذایی، اشتغال و تولید دارد.

به گزارش ترندونی، ابوطالب قزلسفلو وی حفاظت از منابع آب و خاک را مهمترین هدف آبخیزداری دانست و خاطرنشان کرد: این دو عنصر به عنوان منابع اصلی برای تامین امنیت غذایی و اشتغال پایدار روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنان به شهرها بسیار مهم و موثر است.

وی در تشریح اقدامات آبخیزداری گفت: فعالیت های آبخیزداری در حوزه آبخیز عبارت است از مجموع فعالیت های مدیریتی، آموزشی، فرهنگی، ترویجی، فعالیت های زیستی مانند کاشت، بذرکاری و کاشت، فعالیت های بیومکانیکی مانند ایجاد هلال های حوضه ای، تراس ها. ، حوضچه ها و فعالیت های سازه ای مانند سدها سازه های خاکی و سنگی شامل ملات، بتن و گابیون می باشد.

قزلسفلو افزود: سیلاب طبیعی قابل مدیریت است، بنابراین جدای از پیش بینی دقیق هوا، فعالیت های آبخیزداری و آگاهی و مشارکت مردم برای پرهیز از تجاوز به حریم و حریم رودخانه ها باعث کاهش خسارات این پدیده می شود.

مدیرکل خدمات کنترل سیل و مدیریت حوضه های آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز از حدود 90 میلیون نفر خبر داد. این طرح با دستور وزیر جهاد کشاورزی تدوین شد و بر اساس آن قرار است دو برنامه پنج ساله با متوسط ​​پردازش سالانه 9 میلیون انجام شود. هکتار از حوضه های آبی کشور است و این عملیات در تمامی حوضه های آبی کشور تکمیل و تکمیل می شود.

قزلسفلو همچنین به وقوع سیلاب در کشور در اواخر آنلاین و اوایل آبان ماه امسال اشاره کرد و گفت: بارندگی در 15 استان کشور بارید و در هفت استان خسارت وارد کرد.

مدیرکل دفتر کنترل سیل و مدیریت حوضه‌های آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و حوضه‌داری نیز اظهار کرد: سیل در یک ماه گذشته حدود 655 هزار هکتار از حوزه‌های آبخیز استان‌های سیل‌زده را با حجمی حدود 26 میلیون مترمکعب تحت تأثیر قرار داد. سیل در هفت استان گلستان، هرمزگان، کرمان، سمنان، لرستان، خوزستان و یزد رخ داد.

وی همچنین گفت: از 655 هزار 70 درصد از مساحت مناطق سیل زده عملیات حوضه انجام شد و حدود 13 میلیون در نتیجه این فعالیت ها رفع شد. و 800 هزار مترمکعب آب سیلاب و کاهش اوج سیل و خسارات سیل و از طریق فعالیت های کنترل سیلاب باعث تقویت حدود 8 میلیون و 900 هزار مترمکعب آب سیل و تقویت سفره های زیرزمینی و کاهش اثرات خشکسالی با کاهش خسارت سیل شد.

مدیرکل سرویس کنترل سیلاب همچنین بیان کرد: فعالیت های حوضه داری میزان رسوب ورودی به مخازن سدها را بسیار کاهش داده و عمر سدها را افزایش داده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان منابع طبیعی، قزلفلو در پایان درباره قانون جامع آبخیزداری گفت: این لایحه هم اکنون در دولت در حال بررسی و تصویب است و در صورت تصویب فواید بسیاری خواهد داشت. اجرای بهتر مدیریت یکپارچه در حوزه های آبخیز کشور ها از شتاب بخشیدن به فعالیت های آبخیزداری بهره مند شده اند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا